rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2017PIOTRKOWSKI UNIWERSYTET POLOWY – ZAKOŃCZONY KURS PIERWSZEJ POMOCY

PIOTRKOWSKI UNIWERSYTET POLOWY – ZAKOŃCZONY KURS PIERWSZEJ POMOCY

W sobotę 18-go marca odbyły się kolejne zajęcia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego. Kursanci mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wykładowych i ćwiczeniowych. Zjazd poświęcony był problematyce terroryzmu oraz pracy instruktorów ochrony.

Studenci i uczniowie zaliczali także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, przy fachowym wsparciu Pań: Marty Hołyńskiej i Mileny Żak z Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pana Patryka Lipowskiego – studenta Bezpieczeństwa Narodowego UJK w Piotrkowie Trybunalskim, którym należą się ogromne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie.

twe

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony