rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2017KONFERENCJA W BRATYSŁAWIE

KONFERENCJA W BRATYSŁAWIE

Dr Dariusz Rogut reprezentował IHiSM 10 lutego 2017 r. w Bratysławie na międzynarodowej konferencji naukowej pt. Výsledky stredoeurópskych výskumov o gulagu (tragédia Jánosa Esterházyho a odvlečených z južného Slovenska). Konferencję zorganizował dr Imre Molnár dyrektor Węgierskiego Instytutu w Bratysławie (Maďarský inštitút v Bratislave), Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk (Historickovedný ústav Maďarskej akadémie vied) oraz Komitet Pamięci Gułagu i Komisja Pamięci Narodowej (Pamätný výbor pre gulag a Výbor pamäti národa). Dr Dariusz Rogut zaprezentował wykład pt. Polacy w obozach specjalnych w Kazachstanie po 1945 r. (Poliaci v kazachstanských sovietskych táboroch po roku 1945). Konferencję poprzedziła prezentacja książki pt. Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében, pod red. Zoltána Zilizi na Uniwersytetcie Konstantyna Filozofa w Nitrze (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) z udziałem, m.in. dr hab. Arkadiusza Adamczyka oraz w miejscowości Nyitrabadok debata poświęcona pamięci historycznej i tożsamości narodowej.

SKN

 

 

PROGRAM

Maďarský inštitút v Bratislave,
Historickovedný ústav Maďarskej akadémie vied,
Pamätný výbor pre gulag a Výbor pamäti národa

Vás srdečne pozývajú na konferenciu s názvom
Výsledky stredoeurópskych výskumov o gulagu
(tragédia Jánosa Esterházyho a odvlečených z južného Slovenska)

dňa 10. februára 2017

Program:
9.30: CSEMADOK (Bratislava, Nám. 1. Mája 10-12)
Maďari v sovietskych táboroch 1944-1956 -  vernisáž výstavy a odhalenie pamätnej tabule Maďarov deportovaných z Bratislavy 29. júna 1945 do Moskvy.
Výstavu otvorí: Barbara Bank, členka Výboru pamäti národa
 Príhovor prednesie: Gyula Bárdos, predseda Csemadoku
10.30: Maďarský inštitút v Bratislave (Palisády č. 54.)
Výsledky stredoeurópskych výskumov o gulagu – medzinárodná konferencia historikov
Konferenciu otvorí: László Bukovszky, splnomocnenec Úradu vlády pre národnostné menšiny

I. časť: Výsledky poľských, slovenských, českých a maďarských výskumov o gulagu
Prednášajúci:
11.00-11.20 Barbara Bank (HU): Táborové spoločenstvá: Gulag a GUPVI
11.20-11.40 Robert Letz (SK): Osoby odvlečené zo Slovenska NKVD
11.40-12.10 Dariusz Rogut (PL): Poliaci v kazachstanských sovietskych táboroch po roku 1945
12.10-12.30 Soós Viktor (HU): Byť kňazom v gulagu
12.30-12.40 Beseda

Obedňajšia prestávka

         II. časť: Tragédia Maďarov odvlečených z južného Slovenska
Prednášajúci:
13.10-13.30 Eva Irmanová (CZ): Posúdenie českých výskumov o gulagu a Esterházyho v českej histografii
13.30-13.50 László Köteles (SK): Malenkij robot na území dnešného Slovenska
13.50-14.10 István Janek (HU): Zajatie Jánosa Esterházyho a roky v gulagu
14.10-14.30 László Szarka (HU): Prezumpcia kolektívnej viny v rozsudkoch proti Jánosovi Esterházym
14.30-14.50 Arkadiusz Adamczyk (PL): Byť vyhostený za spravodlivosť do zeme neľudskosti  
14.50-15.10 Beseda, prestávka

         III. časť: Resumé
Prednášajúci:
15.10-15.30  Attila Seres (HU): Repatriácia nemeckých a maďarských vojnových zajatcov zo sovietskeho gulagu v zrkadle štatistík
15.30-15.50 Zoltán Kőrös - László Flórián (SK): Sovietske zajatie v zrkadle spomienok na južnom Slovensku
15.50-16.00 Beseda

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony