rekrutacja 2013/2014

HomeStudentAkademickie Biuro Karier "Synergia"Monitorowanie losów absolwentów UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ABK

Akademickie Biuro Karier UJK w Piotrkowie Tryb.

Najnowszy raport ELA ukazujący losy absolwentów rocznika 2016

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami raportu ukazującego losy absolwentów 2016r, które zostały zbadane w tym roku po raz pierwszy. Tegoroczna edycja systemu ELA zawiera szereg zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji.

Pierwsza dotyczy wydłużenia okresu monitorowania karier absolwentów z rocznika 2014 z dwóch do trzech lat, a absolwentów z rocznika 2015 z jednego roku do dwóch lat. Dzięki tej zmianie będzie możliwe porównanie ich sytuacji na rynku pracy w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Losy absolwentów z rocznika 2016 zostały w tej edycji badania przeanalizowane w ciągu pierwszego roku po dyplomie. Wprowadzone zmiany pozwalają na prowadzenie porównań w zależności od miejsca zamieszkania itp.

Następna zmiana dotyczy nowego, przyjaznego sposobu prezentacji wyników – interaktywne infografiki. Użytkownik może wybrać grupę, dla której zostaną pokazane wyniki. Może też wybrać konkretną uczelnię i określony obszar lub dziedzinę studiów.

Kolejna zmiana dotyczy nowej odsłony raportów. W poprzednich edycjach systemu ELA raporty całościowo opisywały badane zbiorowości. W tej edycji wprowadzone zostały raporty tematyczne, poświęcone poszczególnym aspektom funkcjonowania absolwentów na rynku pracy. Są to: poszukiwanie pracy i bezrobocie, wynagrodzenia, praca a dalsze studia, geograficzne zróżnicowanie losów absolwentów. Wprowadzone rozwiązanie ułatwia wyszukiwanie informacji użytkownikom zainteresowanym konkretnym aspektem losów absolwentów.

Dodatkowo w zakładce „Zestawienia” można znaleźć raporty zestawiające wskaźniki opisujące funkcjonowanie na rynku pracy absolwentów należących do określonych grup wyróżnionych ze względu na kierunek (program), obszar i dziedzinę studiów.

Głównym źródłem informacji przedstawianych w raportach są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on.

Według najnowszych informacji aż 94,9% absolwentów UJK którzy uzyskali dyplom w 2016r. występuje w rejestrach ZUS.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami: http://absolwenci.nauka.gov.pl/.

Najnowszy raport ukazujący losy absolwentów rocznika 2016 dostępny jest pod linkiem: http://ela.nauka.gov.pl/


Raporty dotyczą absolwentów UJK, którzy uzyskali dyplom w 2016r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2016
I Stopnia

Praca i bezrobocie
Wynagrodzenia
Praca a dalsze studia
Praca a miejsce zamieszkania
Porównanie kierunków

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2016
II Stopnia

Praca i bezrobocie
Wynagrodzenia
Praca a dalsze studia
Praca a miejsce zamieszkania
Porównanie kierunków


Ekonomiczne aspekty losów absolwentów UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Bezpieczenstwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia   ZOBACZ 
Ekonomia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia   ZOBACZ 
Filologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia ZOBACZ
Filologia polska, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia ZOBACZ
Historia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia ZOBACZ
Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia ZOBACZ
Stosunki miedzynarodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia ZOBACZ
Zarzadzanie, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia ZOBACZ
Filologia polska, studia stacjonarne, drugiego stopnia ZOBACZ
Historia, studia stacjonarne, drugiego stopnia ZOBACZ
Pedagogika, studia stacjonarne, drugiego stopnia ZOBACZ
Pedagogika, studia niestacjonarne, drugiego stopnia ZOBACZ
Stosunki miedzynarodowe, studia stacjonarne, drugiego stopnia ZOBACZ
Stosunki miedzynarodowe, studia niestacjonarne, drugiego stopnia ZOBACZ

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 - ZOBACZ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 - ZOBACZ

WYNIKI MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2015/2016 - ZOBACZ

WYNIKI MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 2015/2016 - ZOBACZ

WYNIKI MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE 2015/2016 - ZOBACZ

ANALIZA RAPORTÓW EKONOMICZNYCH ASPEKTKÓW LOSÓW ABSOLWENTÓW – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim - ZOBACZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - I stopień - ZOBACZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - II stopień - ZOBACZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony