rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2009LITWA JESZCZE BLIŻEJ

LITWA JESZCZE BLIŻEJ

Cykl imprez poświęconych Tysiącleciu Litwy zorganizowanych przez SKN “Polska -Wschód” pomógł ich uczestnikom lepiej poznać i zrozumieć ten kraj. Prawdziwym sukcesem zakończyła się międzynarodowa studencka konferencja naukowa Litwa – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy rozwoju” z udziałem gości z Litwy i Białorusi.


Wystąpienia wywoływały niezwykle ciekawą dyskusję, w której uczestniczyli nie tylko studenci, ale i pracownicy naukowi. Głos w dyskusji zabrał również Patron Honorowy Obchodów Tysiąclecia Litwy - Poseł na Sejm RP Artur Ostrowski.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez Koło wystawa fotografii poświęcona Wilnu – Europejskiemu Miastu Kultury 2009.

Na początku maja studenci mieli okazję zobaczyć Wilno, jakie wcześniej znali tylko z fotografii oraz miejsca, których dotyczyły referaty (szczególnie z zakresu historii), poznać przebogatą kulturę Wilna oraz zaobserwować codzienne życie mieszkańców Litwy (studentów pedagogiki szczególnie zainteresowała  wizyta w litewskim domu dziecka). Dochodziło do wzruszających spotkań z miejscową Polonią, o czym szerzej wkrótce napiszą zrzeszeni w Kole poloniści.

Doskonała opinia i popularność, jaką zdobyło Koło, zaowocowała zaproszeniami na konferencje zagraniczne i ofertami współpracy, o czym poinformujemy niebawem.
 
Galeria zdjęć z konferencji oraz wyjazdu do Wilna. ZOBACZ
   

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony