rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2017SPOTKANIE ZE STUDENTAMI W SPRAWIE WYBORU SPECJALNOŚCI

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI W SPRAWIE WYBORU SPECJALNOŚCI

W dniach 30 listopada i 2 grudnia 2017 r. w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie informacyjne ze Studentami pierwszych roczników pierwszego i drugiego stopnia, studiującymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kanwą spotkania było przedstawienie najważniejszych determinantów, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze specjalności.
W roku akademickim 2017/2018 Studenci studiujący Bezpieczeństwo narodowe w ramach studiów pierwszego stopnia mogą zdecydować się na wybór specjalności: Menadżer bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo publiczne lub Zarządzanie kryzysowe, zaś Studenci drugiego stopnia mogą wybrać Bezpieczeństwo publiczne lub Zarządzanie kryzysowe.

Spotkanie ze studentami w sprawie wyboru specjalności

W trakcie spotkania Studentów zapoznano z profilem zawodowym absolwenta kierunku Bezpieczeństwo narodowe i spodziewanymi efektami w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, planem studiów obowiązującym na poszczególnych specjalnościach, jak również wskazano potencjalne miejsca odbycia praktyk zawodowych oraz zarysowano sytuację absolwentów na lokalnym i krajowym rynku pracy. Omówiono także problematykę wybranych przedmiotów obowiązujących w planie studiów na poszczególnych specjalnościach oraz zaakcentowano znaczenie pracy dyplomowej w realizacji planów zawodowych.   
Studenci sformułowali wiele pytań do prowadzącej spotkania: Pani dr hab. Niny Stępnickiej, prof. UJK i opiekunów specjalności: dr. hab. Mirosława Banasika, prof. UJK oraz dr. hab. inż. Jana Zycha, prof. UJK. Najistotniejsze z pytań dotyczyły procedury wyboru promotora pracy dyplomowej, jak również przygotowania zawodowego do pełnienia określonych ról, stanowisk i funkcji oraz potencjalnych miejsc pracy po otrzymaniu dyplomu.   
Na spotkaniu zgłoszono wniosek formalny o zmianę procedury doboru promotora, uzależniając go od tematyki pracy dyplomowej. Podjęto też decyzję o przygotowaniu ankiety, mającej na celu wypracowania racjonalnych kryteriów pozwalających Studentom na dokonanie wyboru jednej z proponowanych specjalności.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony