rekrutacja 2013/2014

HomeGaleria

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA WE LWOWIE

W dniach 26-29.11.2017r. przedstawiciel Katedry Bezpieczeństwa Narodowego prof. Bogusław Pacek przebywał we Lwowie spotykając się z przedstawicielami kilku uczelni w sprawach współpracy naukowej w zakresie bezpieczeństwa.
Profesor Pacek został przyjęty przez rektorów Uniwersytetu Ivana Franko (rektora prof. Volodymyra Melnyka i prorektor ds. współpracy zagranicznej prof. Marię Zubrzycką), Uniwersytetu "Politechnika Lwowska"(prorektorów - pierwszego prorektora prof. Wlolodymyra Pawlisza i prorektor ds. naukowych prof. Natalię Czuchraj) oraz Akademii Wojsk Lądowych (rektora-komendanta gen. prof. Pawlo Tkaczuka).
Prof. Pacek podczas pobytu we Lwowie wygłosił też wykład nt. "Silna Europa z silną Ukrainą" oraz uczestniczył w debacie nt. współczesnych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego oraz złożył kwiaty i zapalił znicze na Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz na grobach żołnierzy ukraińskich poległych w trwającej wojnie hybrydowej na wschodzie Ukrainy pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim.
W czasie spotkań z rektorami uczelni ukraińskich omawiano kwestie możliwości współpracy ich uczelni z Wydziałem  Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziałem  Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii, z którą Wydział w Piotrkowie zawarł w listopadzie br. porozumienie o współpracy. Rozpatrywano możliwości organizowania wspólnych konferencji naukowych, publikowania artykułów w polskich magazynach naukowych i stworzonym wspólnie międzynarodowym kwartalniku naukowym. Także rozmawiano o przyszłym prowadzeniu badań naukowych.

Konferencja Bezpieczeństwa we Lwowie

Wszystkie w.w. uczelnie lwowskie należą do uczelni renomowanych, a Uniwersytety "Politechnika Lwowska" i Uniwersytet Ivana Franko cieszą się międzynarodowym prestiżem.
Uczelnie ukraińskie są także zainteresowane współpraca z NATO, szczególnie z programem edukacyjnym DEEP NATO, z którym współpracują już obydwie wymienione uczelnie polskie.
Rozmawiano wstępnie o udziale przedstawicieli uczelni ze Lwowa w organizowanej w przyszłym roku w Piotrkowie Trybunalskim konferencji naukowej dot. wyzwań i przyszłych zadań uczelni wyższych w zakresie edukacji i działalności naukowej dla obronności i bezpieczeństwa."

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony