rekrutacja 2013/2014

Home

INTEGRACJA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE I PEDAGOGIKI

W Bełchatowie, podczas Konferencji Naukowej na temat: Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji, miały miejsce wartościowe pod względem merytorycznym dyskusje. Przedstawiciele dwóch dyscyplin naukowych, usytuowanych w dziedzinie nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie i pedagogika, zgłębiający problematykę działań profilaktycznych względem współczesnych zagrożeń, podjęli próbkę wypracowania rekomendacji służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.

W podejściu postdyscyplinarnym, którego charakterystyczną cechą jest wyłonienie przedmiotów wspólnych dla kilku dyscyplin naukowych, a które to przedmioty nie należą do nikogo (nikt ich nie zawłaszcza), właśnie bezpieczeństwo należy tak traktować. Takie ujęcie pozwala pogodzić kompetencje wielu dyscyplin naukowych (nie tylko nauk o bezpieczeństwie i pedagogiki). Podejście postdyscyplinarne należy rozumieć jako postulat komplementarności i uczenia się od siebie nawzajem, a nie grupowania dyscyplin nauki wokół bytu, jakim jest bezpieczeństwo i „przepychanie się”, która z dyscyplin ma lepsze kompetencje do badania tego typu bytów – jak bezpieczeństwo. Dużym zainteresowaniem cieszył się referat otwierający konferencję, wygłoszony przez pracownika z naszej Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, dr. hab. inż. Jana Zycha, prof. UJK, na temat zagrożeń w społeczeństwie sieciowym.

Integracja nauk o bezpieczeństwie i pedagogiki

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony