rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetOdeszli od nas...ZMARŁ DR HAB. PROF. WŁODZIMIERZ LECH GORISZOWSKI

ZMARŁ DR HAB. PROF. WŁODZIMIERZ LECH GORISZOWSKI


Dnia 7 listopada 2010 roku w wieku 82 lat  po krótkiej chorobie  zmarł w Warszawie  profesor nadzwyczajny doktor habilitowany WŁODZIMIERZ LECH GORISZOWSKI.

Msza pogrzebowa
za duszę zmarłego odbędzie się w piątek 12 listopada o godzinie 14.30 w Kaplicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce pochówku.

Od 1989 roku związany był  z Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj podjął pracę w ówczesnym Wydziale Zamiejscowym kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1990-1994 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego, dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych i kierownika zakładu
Wybitny specjalista w dziedzinie pedagogiki, zajmował się badaniami w zakresie bibliotekoznawstwa, pedagogiki bibliotecznej, teorii organizacji i zarządzania oświatą. Opublikował kilkaset książek, rozpraw naukowych, artykułów, skryptów dla studentów. Ciągle poszerzał  zakres swoich badań wnosząc istotny wkład do współczesnej wiedzy pedagogicznej, publikując ich wyniki w Polsce i za granicą. Aktywnie uczestniczył jako promotor i recenzent w kształceniu młodej kadry naukowej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wieloma innymi odznakami i medalami.
Odszedł od nas skromny, szlachetny Człowiek, wielki Przyjaciel młodzieży, wspaniały Wykładowca o ogromnej wiedzy. Będzie nam brakowało Jego uśmiechu, serdecznych słów jakie miał dla każdego  z nas. Pozostała pustka.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony