rekrutacja 2013/2014

Homelipiec 2009PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NA WNS

PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NA WNS

W dniach 17-18 czerwca 2009 r. Samodzielny Zakład Zarządzania i Samodzielny Zakład Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. Konkurencyjność regionów w kontekście integracji Polski z Uuią Europejską. Siły motoryczne i bariery. FOTORELACJA

Konferencja ta była drugą z cyklu spotkań naukowych na temat rozwoju regionu i ziemi piotrkowskiej. Jej celem była integracja środowiska naukowego, praktyków gospodarczych oraz środowiska samorządów terytorialnych województwa łódzkiego i innych regionów Polski.

Zakres tematyczny konferencji:
 • charakterystyka potencjału regionu,
 • kryteria oceny rozwoju regionalnego,
 • mierniki konkurencyjności regionów,
 • integracja europejska a rozwój regionalny,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • gospodarka magazynowa w regionach,
 • rozwój transportu w regionach,
 • przedsiębiorstwa spedycyjne i transportowe,
 • zamówienia publiczne a rozwój regionu,
 • infrastruktura drogowa w regionie,
 • finansowe aspekty rozwoju regionu.


KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska

Prezydent m. Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

Starosta Powiatu Piotrkowskiego
Stanisław Cubała

Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Regina Renz

Prorektor d/s Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
dr hab. prof. UJK Anna Grochulska

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Jan Gajda

Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. prof. UJK Zbigniew Gazda
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony