rekrutacja 2013/2014

Homelipiec 2009SKN "POLSKA-WSCHÓD" - PODSUMOWANIE KOLEJNEGO ROKU PRACY

SKN "POLSKA-WSCHÓD" - PODSUMOWANIE KOLEJNEGO ROKU PRACY

Studenckie Koło Naukowe “Polska-Wschód” działające w naszej Filii może zaliczyć mijający rok akademicki do bardzo udanych.
    W grudniu ubiegłego roku studenci zorganizowali wraz z kolegami z Wyższej Szkoły Politechnicznej w Mołodecznie konferencję naukową poświęconą logistyce.

    Kolejną ciekawą inicjatywą było podjęcie sprawy obchodów Tysiąclecia Państwa Litewskiego w regionie. Uroczystym tortem w kolorach flagi Litwy i wystawą fotografii Wilna otwarto cykl imprez w Piotrkowie Trybunalskim. Centralnym punktem obchodów była Międzynarodowa Konferencja Naukowa “ Litwa- przeszłość , teraźniejszość, perspektywy rozwoju” z udziałem gości z Litwy i Białorusi. Konferencja odbyła się w murach Uczelni w Piotrkowie w dniach 03-05 kwietnia br. pod Patronatem Honorowym Posła na Sejm RP Pana Artura Ostrowskiego.
     Następnie studenci zorganizowali wyprawę naukowo–poznawczą do Wilna,  przywożąc wiele ciekawych informacji i wzruszający materiał o zagubionym polskim nagrobku na Cmentarzu Bernardyńskim, jaki w formie artykułu studentki dziennikarstwa wkrótce ukaże się w miejscowej prasie.
   Rosnąca popularność i pozytywne opinie o SKN “Polska-Wschód” zaowocowały zaproszeniem na konferencję naukową do Lwowa zorganizowaną przez Konsulat RP i fundację “Semper Polonia”. Opiekun Koła dr Joanna Harazińska wystąpiła z wykładem, a studenci Marta Sayed i Bartosz Kuźmiński przedstawili ciekawe referaty i prezentacje. Konsul Generalny RP we Lwowie przesłał list gratulacyjny, w którym niezwykle wysoko oceniono wystapienia na w/w konferencji.
   Należy podkreślić również udział członków Koła w Dniach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Studenci – wolontariusze wystąpili w charakterze opiekunów i tłumaczy delegacji z Litwy i Ukrainy.
   I wreszcie inicjatywa związana ze zbliżającymi się wakacjami – Koło “Polska -Wschód” zajęło się w Filii UJK organizacją wolontariatu międzynarodowego, i to z dużym sukcesem. Już wkrótce członkowie Koła wybierają się do następujących krajów   Ukraina – dwie osoby, Turcja – dwie osoby, Mołdawia – jedna osoba.

ZAPRASZAMY DO NAS!   W naszym Kole dużo się dzieje!   

Już teraz zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią podsumowującą tegoroczne dokonania Koła - ZOBACZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony