rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2009DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

DODATKOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i żywieniowe w roku akademickim 2009/2010 powinni złożyć wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2009 r.

Student, który złoży wniosek o stypendium po upływie terminu może otrzymać świadczenia (bez wyrównania) od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. Dodatkowo studenci studiów II stopnia z dodatkowego naboru mogą do ww. terminu składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego i sportowego. Zapraszamy również do zapoznania się (zakładka Stypendia) z nowymi, wyższymi limitami przyznawania stypendium socjalnego i mieszkaniowego.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony