rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2009INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO

Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych, studentów Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, innych uczelni, którzy chcą uzyskać uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.
Czas trwania: 3 semestry
System prowadzenia zajęć: wieczorowy
Warunki przyjęcia: na podstawie wymaganych dokumentów

Termin składania kompletu dokumentów: 30 października 2009 roku

 

Wymagane dokumenty ( w białej teczce):

  • podanie na obowiązującym druku,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenie z dziekanatu w przypadku studentów UJK,
  • dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 PLN na konto 2112  403 116 1111 0000 3503 6526


Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Słowackiego 114/118
Dziekanat Studium Pedagogicznego  –  pokój nr 8 (budynek dyd. A)
czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki  od godz. 10.00 do godz. 13.00

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony