rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2009KAMPANIA "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY" NA WNS

KAMPANIA "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY" NA WNS

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Filia w Piotrkowie Tryb. podjął współpracę – na zasadach partnerstwa - ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Rodziny „Bliscy” oraz Fundacją „Dzieci Niczyje”, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”, poświęconej problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci.
Kampania adresowana jest głównie do profesjonalistów pracujących z dziećmi i studentów kierunków społecznych, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

 

Projekt współpracy obejmuje:

  • kolportaż materiałów promocyjnych kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” na terenie Uczelni (plakaty, broszury),
  • prelekcje dla studentów Wydziału Nauk Społecznych (wybrane grupy) na temat przemocy wobec dzieci i możliwości jej przeciwdziałania oraz przekazywanie informacji nt. inicjatyw związanych z problematyką krzywdzenia dzieci.


Więcej informacji na temat kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”
znajdą Państwo na stronie www.DziecinstwobezPrzemocy.pl

   

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony