rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2009SUKCES WICEPRZEWODNICZĄCEJ SKN "POLSKA-WSCHÓD"

SUKCES WICEPRZEWODNICZĄCEJ SKN "POLSKA-WSCHÓD"

Studentka III roku stosunków międzynarodowych Marta Sayed pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej SKN “Polska-Wschód” odniosła duży sukces na drodze planowania swojego rozwoju zawodowego. Została ona bowiem przyjęta do Europejskiej Akademii Młodych Dyplomatów, co nie było łatwe, biorac pod uwagę fakt, że o 200 miejsc ubiegało się ponad 500 osób z całego kraju.

 

Najważniejszym jednak osiągnięciem jest przyznanie naszej studentce stypendium Fundacji im. K. Pułaskiego, które pokryje koszty udziału w w/w projekcie. Stypendium to zostało przyznane jedynie pięciu najlepszym kandydatom. Oprócz Marty otrzymali je studenci i doktoranci UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stypendium odbędzie się w dniu 5 grudnia w Warszawie, z udziałem Javiera Solany, Aleksandra Kwaśniewskiego, Danuty Hübner i Valdasa Adamkusa.
Sukces Marty Sayed jest związany między innymi z jej aktywnością w SKN “Polska-Wschód” oraz z pozytywnymi opiniami, jakie uzyskała od pracowników naukowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych Filii UJK. Komisja kwalifikacyjna Fundacji szczególną uwagę zwracała również na znajomość języków obcych.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony