rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2010PODSUMOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ

PODSUMOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ

Dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Tryb. oraz mgr Paweł Wąs absolwent IH UJK uczestniczyli w konferencji naukowej „Zbrodnicza działalność aparatu bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1989” zorganizowanej 14 grudnia 2009 r. w Opocznie. Towarzyszyła ona otwarciu trzech wystaw: „Twarze piotrkowskiej bezpieki”, „Zwyczajny resort. Ludzie i metody bezpieki 1944-1956” oraz „Funkcjonariusze opoczyńskiej bezpieki”.

Organizatorami tego przedsięwzięcia, przy okazji 28. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, był opoczyński oddział NSZZ „Solidarność” we współpracy z Biurem Poselskim posła PiS Roberta Telusa.
Po słowie wstępnym wygłoszonym przez organizatorów głos zabrali prelegenci. Jako pierwszy referat nt. Powstanie i działalność komunistycznego aparatu terroru Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-1954 wygłosił dr Dariusz Rogut. Wystąpienie to wprowadziło licznie zgromadzone audytorium w realia panujące w powojennej Polsce. Referent wskazał na kolejne etapy rozwoju komunistycznego aparatu terroru. Kolejny z prelegentów, reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, mgr Michał Kopczyński przedstawił referat nt. Stan zachowania archiwaliów opoczyńskiej SB. Według zachowanych materiałów na terenie Opoczna i najbliższych okolic w latach 1975-1990 zarejestrowanych było 126 tajnych współpracowników SB, co według Kopczyński nie było wcale małą liczbą. Praca operacyjna skupiała się głównie na rozpracowywaniu środowisk robotniczych i opozycji solidarnościowej. Jako następny głos zabrał absolwent Instytutu Historii UJK mgr Paweł Wąs prezentując referat nt. Metody śledcze stosowane przez stalinowski aparat terroru w latach 1944-1956. Przedstawił w nim wyrafinowane rodzaje brutalnych tortur, których stosowanie przez aparat bezpieczeństwa stało na porządku dziennym w okresie stalinowskim a niekiedy także i później. Ostatnim prelegentem był gość specjalny konferencji, poseł na Sejm RPAntoni Macierewicz, który przedstawił referat nt. Stan wojenny jako powrót do zasad komunizmu stalinowskiego. Podkreślił, iż stan wojenny był atakiem dyktatury komunistycznej wymierzonym bezpośrednio w „Solidarność”. Przygotowywania do niego trwały już od października 1980 r. Na podstawie dokumentów archiwalnych wiadomo, że żadnej interwencji wojsk sowieckich nie planowano. Na zakończenie konferencji głos zabrał rodowity opocznianin, Lucjan Muszyński, reprezentujący wraz z Sekretarzem Miasta Łodzi Janem Witkowskim, prezydenta Łodzi. Organizatorzy wskazali na celowość organizowania tego typu imprez w przyszłości oraz podkreślili konieczność prowadzenie badań nad historią regionalną oraz wypełniania „białych plam” w historii komunistycznej dyktatury.

Należy podkreślić, iż konferencja zgromadziła kilkuset uczestników w różnym przedziale wiekowym, którzy z wielkim zainteresowaniem zwiedzali udostępnione wystawy. Przygotowywaniem konferencji i wspólnych wystaw zajął się profesjonalnie mgr Wiktor Pietrzyk absolwent IH UJK w Piotrkowie Tryb.
 

Przygotował: mgr Paweł Wąs
 
 
 
 
 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony