rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2010SPRAWOZDANIE Z SESJI HISTORYCZNEJ W WIELUNIU

SPRAWOZDANIE Z SESJI HISTORYCZNEJ W WIELUNIU

Mgr Rafał Bajer, mgr Marek Kameduła oraz mgr Paweł Wąs - absolwenci Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim uczestniczyli 19 kwietnia 2010 r. w sesji historycznej Antykomunistyczny opór młodzieży powiatu wieluńskiego w latach 1945-1956. Sesja odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

    Organizatorem konferencji był Instytut Historii UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim (w ramach projektu badawczego realizowanego przez dr. Dariusza Roguta z Instytut Historii i grupę absolwentów IH) oraz wspomniane Liceum. Do spotkania doszło z inicjatywy mgr. Marcina Jarczaka (nauczyciel historii II LO) oraz mgr. Rafała Bajera. Celem seminarium było zapoznanie młodzieży licealnej z powojenną historią ich szkoły i ziemi wieluńskiej.

    Sesję otworzył dyrektor II LO mgr Mirosław Kubiak, a następnie głos zabrał wicedyrektor IH UJK dr hab. Marek Dutkiewicz.
Jako pierwszy swoją prelekcję nt. Sytuacja społeczno-polityczna w Wieluniu po II wojnie światowej wygłosił mgr Rafał Tobis (absolwent II LO i IH UJK). Omówił okoliczności w jakich komuniści przejmowali w 1945 r. władzę w mieście oraz w powiecie. Następnie głos zabrał mgr Paweł Wąs (absolwent IH). W swoim wykładzie nt. Charakterystyka konspiracji młodzieżowej oraz jej opór wobec „władzy ludowej” w latach 1945-1956 przedstawiał zarys młodzieżowych organizacjach antykomunistycznych oraz zaprezentował sposoby walki jakie stosowała konspirująca młodzież z nową „władzą”. Tematem wystąpienia mgr. Marka Kameduły (absolwent IH) była „Niepokorna młodzież” w pow. wieluńskim w latach 1945-1956. Zaprezentował elementy oporu młodzieży z pow. wieluńskiego, przedstawiając również historię organizacji z Wieruszowa („Kometa”/ „Błyskawica”) i Praszki („Młodzieżowa Armia Krajowa”) oraz przypomniał nazwiska osób, które indywidualnie stawiały opór „władzy ludowej”. Ostatni referat wygłosił mgr Rafał Bajer (absolwent IH) nt. Opór młodzieży w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Wieluniu na przykładzie „Młodej Armii Krajowej” (1948-1949). Omówił historię organizacji wieluńskich licealistów. Przypomniał zgromadzonej młodzieży o ich starszych kolegach, którzy w obliczu komunistycznej indoktrynacji, nie bali się powiedzieć obowiązującemu wtedy ustrojowi stanowczego „NIE”.
Całość seminarium podsumował dr hab. Marek Dutkiewicz podkreślając znaczenie dla świadomości społecznej antykomunistycznego oporu młodzieżowego w czasie trwania dyktatury komunistycznej w Polsce oraz zachęcając zgromadzoną młodzież licealną do poszerzania wiedzy nie tylko o historię Ziemi Wieluńskiej.

Mgr Rafał Bajer

 

Siedzą od lewej: mgr Paweł Wąs,  Dyrektor II Liceum - mgr Mirosław Kubiak, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej - mgr Jan Książek, dr hab. Marek Dudkiewicz; mgr Marcin Jarczak (pierwszy z lewej w drugim rzędzie), dr Ksawery Jasiak - IPN Opole (pierwszy z lewej w trzecim rzędzie).
 
Mgr Marek Kameduła podczas prelekcji
 
Mgr Rafał Bajer podczas prelekcji
 
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony