rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2010SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM

Dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk 13 maja 2010 r. w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UJK otworzył międzynarodową konferencję naukową nt. „Polacy – Węgrzy. 1000 lat tradycji i przyjaźni”. Piotrkowskie środowisko naukowe podczas konferencji reprezentowali także dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii oraz mgr Marta Walak i mgr Paulina Biniecka z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UJK.

Organizatorem konferencji był Instytut Stosunków Międzynarodowych UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim, przy współudziale Prezydenta Miasta Piotrkowa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stowarzyszenia „Eurocentrum”. Konferencja poświęcona została pamięci Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, Ministrów Andrzeja Przewoźnika i Janusza Krupskiego oraz pozostałych ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
Po wystąpieniu prof. Adamczyka głos zabrał Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak nawiązując do długowiekowej przyjaźni łączącej narody polski i węgierski. Współorganizator konferencji, Prezydent Miasta Piotrkowa Krzysztof Chojniak, wspominał swe niedawne uczestnictwo w obchodach Dni przyjaźni polsko-węgierskiej, odbywających się w Budapeszcie, na których obecny był podsekretarz stanu ds. międzynarodowych Mariusz Handzlik, będący jedną z ofiar katastrofy. Następnie głos zabrał dr Jan Stanisław Ciechanowski p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, podkreślając rolę pamięci historycznej w rozwijaniu wzajemnych stosunków między narodami Europy Wschodniej oraz szczególną rolę piotrkowskiego środowiska akademickiego w rozwijaniu naukowej współpracy polsko-węgierskiej. Niezwykle wzruszony był kolejny z gości, Ambasador Republiki Węgierskiej Robert Kiss, wspominając swą znajomość z Prezydentem Kaczyńskim oraz innymi ofiarami Katastrofy Smoleńskiej. Ambasador podkreślił też wieloletnią współpracę z piotrkowską Filią UJK. Na zakończenie części oficjalnej konferencji odbyło się uroczyste przekazanie przez ministra Ciechanowskiego pamiątkowych albumów dokumentujących pomoc węgierską dla Polaków w 1939 r. dr hab. prof. UJK Zygmuntowi Matuszakowi oraz Prezydentowi Piotrkowa Krzysztofowi Chojniakowi.
W części roboczej konferencji referaty wygłosili: Radca Ambasady Republiki Węgierskiej Attila Szalai nt. Polska i Węgry – tysiącletnie związki, dr Dariusz Rogut z IH UJK nt. Oficerowie Wojska Polskiego (uchodźcy z Węgier) w szeregach Armii Krajowej, mgr Marta Walak z ISM UJK nt. Legioniści III Brygady Legionów Polskich w obozach internowania na Węgrzech podczas pierwszej wojny światowej, mgr Paulina Biniecka z ISM UJK nt. Miejsce Węgier w myśli politycznej polskiej prawicy 1918-1939. Casus Romana Dmowskiego i Mariana Zdziechowskiego, radca Ambasady Republiki Węgierskiej w Polsce, prof. Imre Molnar nt. Janos Esterhazy, Bohater dwóch narodów, dr Renata Zawistowska z Krakowa nt. Prawna sytuacja ludności węgierskiej w niepodległej Republice Słowackiej w świetle polskich informacji medialnych i publikacji naukowo-badawczych, dr hab. Arkadiusz Adamczyk z ISM UJK nt. Między Wersalem i Trianon a Traktatem Lizbońskim. Dwudziestowieczne koncepcje geopolityczne zbliżenia Polski i Węgier.
Na zakończenie konferencji podziękowania ze strony węgierskiej wygłosił prof. Imre Molnar, wskazując na celowość organizowania tego typu przedsięwzięć w przyszłości.

Mgr Paweł Wąs

 

 
Przemawia prof. A. Adamczyk
 
Dr Jan Ciechanowski (kierownik UdSKiOR), prof. UJK Arkadiusz Adamczyk
 
Na drugim planie od lewej: Krzysztof Chojnak (prezydent miasta), Robert Kiss (ambasador Węgier), prof. Imre Molnar, dr Dariusz Rogut
 
W pierwszym rzędzie: dr Renata Zawistowska, w drugim od lewej: prof. UJK Zygmunt Matuszak, Bogdan Bujak, prof. UJK Arkadiusz Adamczyk, w trzeciem: prof. Imre Molnar, dr Dariusz Rogut
 
Stoją od lewej: Attila Szalai (radca ambasady), prof. UJK Arkadiusz Adamczyk, prof. Imre Molnar, dr Dariusz Rogut
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony