rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2010SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI "KATYŃ-PAMIĘTAMY!"

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI "KATYŃ-PAMIĘTAMY!"

Dr Dariusz Rogut 25 maja br. otworzył w auli Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK konferencję naukową „Katyń – Pamiętamy!”. Jej organizatorami byli poseł na Sejm RP Dariusz Seliga, senator RP Wiesław Dobkowski, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej oraz Instytut Historii UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Powitania przybyłych gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych Piotrkowa, organizacji kombatanckich, duchowieństwa oraz kilkusetosobowej grupy studentów i młodzieży szkół piotrkowskich, dokonali organizatorzy konferencji. Kolejno głos zabrali m.in. parlamentarzyści Dariusz Seliga, Wiesław Dobkowski oraz dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak.

Wszyscy w swych wystąpieniach podkreślali konieczność zachowania pamięci o ofiarach zbrodni sprzed 70. lat. Zwrócili uwagę na specyfikę „Zbrodni Katyńskiej” i wymordowanie felity intelektualnej narodu polskiego. Zasygnalizowali także pewną symbolikę „tragedii smoleńskiej” z 10 kwietnia oraz uczczono minutą ciszy śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i polskiej delegacji. Konferencji towarzyszyła wystawa „Zbrodnia Katyńska” przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Symbolicznego otwarcia wystawy dokonała dr Joanna Żelazko (naczelnik OBEP w Łodzi) oraz senator Wiesław Dobkowski. Przed częścią merytoryczną konferencji Włodzimierz Pawełczyk prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” wręczył odznaczenia katyńskie osobom zasłużonym dla zachowania pamięci o „Zbrodni Katyńskiej” i jej ofiarach.
Część roboczą konferencji otworzył referat dr. Dariusza Roguta (IH UJK) nt. Sowieckie obozy specjalne NKWD dla oficerów Wojska Polskiego (1939-1940). Kolejno referaty wygłaszali:  prof. nadzw. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa (UŁ) nt. Dzieje sprawy katyńskiej, dr hab. Marek Dutkiewicz (IH UJK) nt. Badania sondażowo-ekshumacyjne na terenie Katynia, Charkowa i Miednoje w latach 90. oraz dr Joanna Żelazko (IPN) nt. Zbrodnia katyńska – prawda i kłamstwo.
Po części merytorycznej odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Swoimi przeżyciami z okresu dyktatury komunistycznej podzielił się także gen. Stanisław „Burza” Karliński. Podsumowując konferencję organizatorzy wyrazili przekonanie, iż pamięć o „Zbrodni Katyńskiej” przetrwa dzięki młodemu pokoleniu, które tak licznie przysłuchiwało się referatom.


mgr Paweł Wąs

 

Konferencję otwiera dr Dariusz Rogut
 
Przemawia poseł Dariusz Seliga
 
Od lewej: prof. UJK Zygmunt Matuszak, dr Joanna Żelazko, prof. Maria Blombergowa, dr hab. Marek Dutkiewicz
 
Na pierwszym planie, od lewej: prof. Maria Blombergowa, senator Wiesław Dobkowski, mgr Wiktor Pietrzyk

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony