rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2010INFORMACJA NT. KONFERENCJI NAUKOWEJ

INFORMACJA NT. KONFERENCJI NAUKOWEJ

W dniach 14 – 15 października 2010 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim, we współpracy z Filią Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim  organizuje konferencję pt. „PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”. Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Włodziemierz Fisiak.

PROGRAM KONFERENCJI

Wszyscy w swych wystąpieniach podkreślali konieczność zachowania pamięci o ofiarach zbrodni sprzed 70. lat. Zwrócili uwagę na specyfikę „Zbrodni Katyńskiej” i wymordowanie felity intelektualnej narodu polskiego. Zasygnalizowali także pewną symbolikę „tragedii smoleńskiej” z 10 kwietnia oraz uczczono minutą ciszy śmierć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i polskiej delegacji. Konferencji towarzyszyła wystawa „Zbrodnia Katyńska” przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Symbolicznego otwarcia wystawy dokonała dr Joanna Żelazko (naczelnik OBEP w Łodzi) oraz senator Wiesław Dobkowski. Przed częścią merytoryczną konferencji Włodzimierz Pawełczyk prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” wręczył odznaczenia katyńskie osobom zasłużonym dla zachowania pamięci o „Zbrodni Katyńskiej” i jej ofiarach.
Część roboczą konferencji otworzył referat dr. Dariusza Roguta (IH UJK) nt. Sowieckie obozy specjalne NKWD dla oficerów Wojska Polskiego (1939-1940). Kolejno referaty wygłaszali:  prof. nadzw. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa (UŁ) nt. Dzieje sprawy katyńskiej, dr hab. Marek Dutkiewicz (IH UJK) nt. Badania sondażowo-ekshumacyjne na terenie Katynia, Charkowa i Miednoje w latach 90. oraz dr Joanna Żelazko (IPN) nt. Zbrodnia katyńska – prawda i kłamstwo.
Po części merytorycznej odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Swoimi przeżyciami z okresu dyktatury komunistycznej podzielił się także gen. Stanisław „Burza” Karliński. Podsumowując konferencję organizatorzy wyrazili przekonanie, iż pamięć o „Zbrodni Katyńskiej” przetrwa dzięki młodemu pokoleniu, które tak licznie przysłuchiwało się referatom.


mgr Paweł Wąs

 

Konferencję otwiera dr D. Rogut
 
Przemawia poseł D. Seliga
 
Od lewej: prof. UJK Z. Matuszak, dr J. Żelazko, prof. M. Blombergowa, dr hab. M. Dutkiewicz
 
Na pierwszym planie, od lewej: prof. M. Blombergowa, senator W. Dobkowski, mgr Wiktor Pietrzyk
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony