rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2010WYKŁAD W MOSKWIE

WYKŁAD W MOSKWIE

W dniu 5 października 2010 o godz. 11.00 na zebraniu Rady Naukowej Instytut Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk miał miejsce wykład dr Pawła Olszewskiego pracownika Instytutu Historii UJK w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem wykładu była „Kwestia abchaska” po I wojnie światowej. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem członków Rady Naukowej IRH RAN o czym świadczyła ożywiona dyskusja po wykładzie. Pobyt dr. P. Olszewskiego w Moskwie został zorganizowany wspólnie przez Pana prof. dr hab. Mariusza Wołosa Dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Moskwie oraz Stałego Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauk oraz przez Dyrekcję Instytut Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk.


Od lewej: dr Paweł Olszewski, prof. dr hab. Andriej Nikołajewicz Sacharow, - członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Władymir Aleksiejewicz Szestakow,- Sekretarz Naukowy Instytutu Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk.
 
 
Członkowie Rady Naukowej - pracownicy naukowi Instytutu Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk.
 
Na pierwszym planie druga osoba z prawej strony Pani prof. dr hab. Ludmiła Pawłowna Kołodnikowa Zastępca Dyrektora IRH RAN ds. kontaktów międzynarodowych oraz Kierownik Wydziału Międzynarodowego Instytutu Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony