rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2010PODSUMOWANIE KONFERENCJI WE WROCŁAWIU

PODSUMOWANIE KONFERENCJI WE WROCŁAWIU

Dr Dariusz Rogut z referatem nt. Masowe aresztowania i wywózki obywateli polskich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-1945 reprezentował Instytut Historii Filii UJK podczas konferencji nt. „Losy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II wojny światowej” przeprowadzonej 8 października 2010 r. we Wrocławiu. Drugim prelegentem z naszej Uczelni był dr Jerzy Prochwicz z Wydziału Nauk Społecznych, który przedstawił i omówił wystawę nt. Świat młodzieży deportowanej ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej.

Konferencja zorganizowana przez Wojciecha Wojnicza, Wydawnictwo „Versum” oraz Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania odbyła się w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Powitania gości dokonał ks. prof. dr hab. Waldemar Irek rektor PWT. W konferencji wzięli udział także: prof. Tadeusz Marczak z referatem Plany III Rzeszy i Związku Sowieckiego wobec Polski (Instytut Studiów Międzynarodowych UWr.), Benedykt Wietrzykowski - Gdynia była pierwsza (Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych), mgr Piotr Szubarczyk - Tadzio Pietkiewicz – wróg państwa radzieckiego. Historia polskiego nastolatka, więźnia Workuty (Instytut Pamięci Narodowej O/Gdańsk), dr Tadeusz Krawczak - Możliwości badawcze strat polskich na Wschodzie w czasie II wojny światowej w Archiwum Akt Nowych (Archiwum Akt Nowych Warszawa), ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - Problem zakłamania prawdy o człowieku w systemie sowieckim (Uniwersytet AM Poznań).

dr Dariusz Rogut

 
Stoją od lewej: Benedykt Wietrzykowski, dr Tadeusz Krawczak, dr Jerzy Prochwicz, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak (prowadzący), prof. Tadeusz Marczak, dr Dariusz Rogut, mgr Piotr Szubarczyk oraz Wociech Wojnicz (organizator)
 
Od lewej: dr Tadeusz Krawczak, dr Dariusz Rogut, dr hab. prof. ASP Krzysztof Rozpondek
 
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony