rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2010SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ WE WŁODZIMIERZOWIE

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ WE WŁODZIMIERZOWIE

W dniach 14–15 października 2010 roku w Ośrodku Szkoleniowo-konferencyjnym „Zielony Gościniec” we Włodzimierzowie k. Sulejowa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Akademickim Biurem Karier „Synergia” oraz Narodowym Forum Doradztwa Kariery zorganizował konferencję naukową pod hasłem „PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”.
Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Pracy i Polityki SpołecznejJolanta Fedak oraz Marszałek  Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak.

 

Konferencja miała na celu:

  • zapoznanie uczestników z doświadczeniami  rozwoju doradztwa kariery w Polsce i w Europie, 
  • przybliżenie zagadnień kariery absolwentów w kontekście zmian rynku pracy (w tym wybranych grup defaworyzowanych) oraz analizę sytuacji na łódzkim rynku pracy,
  • perspektywy doradztwa kariery w Polsce i w Europie w tym nowe metody pracy doradcy, nowe rozwiązania prawne i systemowe, dobre praktyki,
  • integrację środowisk doradców, wymianę doświadczeń.

W pierwszym dniu konferencji dr Maria Szymańska wygłosiła referat pod tytułem „Wykształcenie jako czynnik alokacji w strukturze społecznej”, który znalazł uznanie wśród słuchaczy i szanownych gości.
W drugim dniu konferencji członkowie Akademickiego Biura Karier „Synergia” wygłosili prezentację na temat działalności Akademickiego Biura Karier „Synergia” w środowisku studentów Filii Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Konferencja zakończyła się wypracowaniem porozumienia między instytucjami rynku pracy a lokalnymi firmami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony