rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2010AKCJA "NIE DOPALACZOM" SKN "NOWA EUROPA"

AKCJA "NIE DOPALACZOM" SKN "NOWA EUROPA"

dr Cezary Szyjko oraz Studenckie Koło Naukowe NOWA EUROPA inicjują akcję „NIE dopalaczom” na terenie Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.


MISJA

Od kilku tygodni cała Polska żyje tematem uzależnienia i dramatycznych skutków zażywania dopalaczy. Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim, którego misją jest edukacja i kształcenie młodych ludzi postanawia zainicjować akcję przeciwko tym szkodliwym dla zdrowia i życia środkom.
Pod hasłem „NIE dopalaczom”SKN„NOWA EUROPA” planuje działania, których celem jest dotarcie do jak największej liczby studentów UJK i przekonanie ich, że zażywanie dopalaczy może zakończyć się dla nich tragicznie, zniszczyć ich życie oraz zniweczyć plany na przyszłość.
Nie chcemy jednak poprzestać na uświadamianiu młodzieży zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Chcemy pokazać młodym ludziom alternatywne sposoby radzenia sobie ze stresem, przełamywania własnych ograniczeń, budowania pozycji w środowisku. W naszą kampanię planujemy zaangażować znane autorytety a także zaktywizować młodzież. Niech młodzi ludzie sami przekonają kolegów, że „tylko słabi gracze biorą dopalacze”.


ETAPY KAMPANII:

 • wizualizacja w gablotach Koła na terenie Uczelni,
 • prelekcja (pedagog, policjant),
 • konkurs edukacyjny „Ja nie biorę!”,
 • warsztaty dla młodzieży,
 • konferencja Kół Naukowych „Młodzież w dobie postępującej cywilizacji”,
 • druk wydawnictwa z serii Piotrkowskie Studia Międzynarodowe pt.: „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”,
 • druk ulotek oraz plakatów z informacją o zagrożeniach, które trafią do uczniów i rodziców - zostaną przekazane do szkół, domów kultury, kin, kręgielni i taksówek w Piotrkowie Tryb.

 

CO TO SĄ DOPALACZE?*
 

DOPALACZ (ang. smart, legal high, herbal high, boosters) – termin nie posiadający charakteru naukowego; używa się go potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa została znowelizowana 8 maja 2009 roku, ale i tak nie ma szans na to, aby na liście znalazły się wszystkie dostępne „piekielne mieszanki”. Producenci podstawiają nowe składniki w miejsce zdelegalizowanych. Mieszanki roślinne komponowane są nawet z 10 roślin zawierających różne składniki psychoaktywne (alkaloidy). Inne są mieszaniną różnych substancji pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego i nie do końca wiadomo, co zawierają. Niektóre są znane od połowy lat 40., jak BZP – stymulant Ośrodkowego Układu Nerwowego o działaniu podobnym do amfetaminy. BZP – zarejestrowany przez 14 krajów UE! – od 2004 roku jest jednym z głównych „party drugs” w Nowej Zelandii kraju, który ma najbogatsze piśmiennictwo dotyczące dopalaczy. Inne, to zupełnie nowe środki.
 Działania niepożądane: bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle głowy, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, stany lękowe, bezsensowność, zmiany nastroju, dezorientacja, rozdrażnienie, stany depresyjne. oraz drgawki, rozszerzenie źrenic, bardzo silna chęć zażycia kolejnych dawek, zaburzenia pamięci krótkotrwałej.
 

ZAGROŻENIA 
Istnieją przesłanki, które świadczą o tym, że dopalacze mogą uzależniać, powodować poważne zagrożenia dla zdrowia, włącznie ze śmiercią.


PAMIĘTAJ !!!

Podobnie jak większość ekspertów, zdecydowanie odradzamy jakichkolwiek eksperymentów z środkami psychoaktywnymi włączając w to tzw. „dopalacze”. Są to substancje zmieniające świadomość i w określonych sytuacjach mogą być niebezpieczne. Jeśli jednak własne bezpieczeństwo nie jest dla Ciebie istotne i pomimo tej przestrogi nosisz się z zamiarem przyjęcia tego typu substancji, zachowaj podstawowe środki ostrożności, które zminimalizują ryzyko oraz pozwolą uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji:
 • Dowiedz się wcześniej wszystkiego o takiej substancji i skutkach jej działania, a zwłaszcza o zagrożeniach zdrowotnych. Internet to dobre źródło informacji, ale nie wierz we wszystko, co się tam znajduje. Pamiętaj, ze właściciele sklepów nie zawsze uczciwie informują o swoich produktach.
 • Sprawdź fora internetowe użytkowników. Szczególną uwagę zwróć na tzw. „bad trip” czy objawy zejścia. Lepiej wiedzieć co Cię czeka.
 • Nigdy nie spiesz się z sięganiem po kolejną dawkę dla wzmocnienia efektu. Niektóre substancje mogą działać z „opóźnionym zapłonem”.
 • Nie mieszaj jednych substancji z innymi: narkotykami, alkoholem ani innymi dopalaczami.
 • Zawsze zachowaj przy sobie opakowanie tego, co zażyłeś. W razie zatrucia ułatwisz postępowanie terapeutyczne toksykologowi klinicznemu a może nawet uratujesz sobie życie.
 • Zorganizuj sobie osobę pilnująca, tzw. „opiekuna” (nieprzyjmującą żądnych substancji), która w razie niepożądanych następstw będzie mogła ci pomóc.
 • Nie używaj dopalaczy ani innych preparatów (zwłaszcza imitujących halucynogeny!) w stanach złego samopoczucia, smutku, stresu, lęku, a nawet gdy nie czujesz się zbyt komfortowo. Substancje psychoaktywne, a w szczególności psychodeliki, potęgują nastrój, jaki miałeś przed ich zażyciem.
 • Jeśli się źle poczujesz – nie panikuj. Panika i strach to najgorsi doradcy. Mogą Ci tylko jeszcze bardziej zaszkodzić i wprowadzić w stany podobne do psychozy, co jeszcze bardziej pogorszy twój „trip” i uniemożliwi rozsądne działanie. Wezwij pogotowie.
 • Nie prowadź żadnego pojazdu po dopalaczach. Dopalacze upośledzają funkcje motoryczne, zaburzają percepcję i świadomość, a niektóre z nich prócz tego w sposób znaczący opóźniają czas reakcji (nawet bardziej niż alkohol).

 

* Informacje pochodzą ze stron: www.dopalaczeinfo.pl i www.antydopalacze.lodz.pl 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony