rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetKonferencje naukowe

Konferencje naukowe

 

Zarządzenie Nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 02 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. POBIERZ. Załączniki do pisma. POBIERZ

 

 

KONFERENCJE NAUKOWE
ZAPLANOWANE I ZREALIZOWANE
W LATACH 2009-2017

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

 

Instytut Filologii Polskiej

 • Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Wartości w edukacji polonistycznej - szanse i zagrożenia, 15-16 czerwca 2009 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Językoznawców działające przy Instytucie nt. Tożsamość w języku i kulturze, 1-2 grudnia 2009 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Śmierć Zygmunta Krasińskiego, 14-16 września 2009 r.
 • Media w edukacji polonistycznej — szanse i zagrożenia, 10-11 maja 2010 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Literatura – muzyka, 11 i 12 października 2010 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Słowo-obraz, dźwięk-milczenie – cisza w języku i kulturze, 13 -14 grudnia 2010 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Moda w literaturze, języku i kulturze, 8-9 marca 2011 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Polityka w języku i kulturze, 22-23 listopada 2011 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Mowa, rozwój, zaburzenia w teorii i praktyce, 25 listopada 2011 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Zmysły w języku i kulturze, 5-6 grudnia 2011 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Taniec w literaturze, języku i kulturze, 7-8 marca 2012 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Rozrywka w języku i kulturze, 6-7 marca 2014 r.
  Informacja o konferencji: POBIERZ; Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Zachwyt w literaturze, języku i kulturze, 13-14 czerwca 2013 r.
  Informacja o konferencji: POBIERZ; Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

 

Instytut Historii

 • Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Kampania polska 1939 roku z perspektywy 70-lecia, październik 2009 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Polska - Ukraina 1989-2009: historyczne i polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej, październik/listopad 2009 r.
 • V studencka ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Historyków „Klio" działające przy Instytucie nt. Człowiek a historia, maj 2009 r.
 • VI studencka sesja archiwalna organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Archiwistów działające przy Instytucie nt. Zawód archiwisty: wczoraj, dziś, jutro, listopad 2009 r.
 • Konferencja naukowa pt. „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski - Droga do Niepodległej”, 10.11.2016r.
 • Konferencja "Człowiek a historia", 24-26.05.2017r.

 

Katedra Filologii Angielskiej

 • New challenges in foreign language teaching and learning / Nowe wyzwania w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, 22-24 października 2010 r.
 • Hybrydy i hybrydyczność / Hybrids and hybridity, 28-29 marca 2014 r.
  Informacja o konferencji / Information about the conference: PL / EN
 • Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne / Foreign languages and cultures: New educational contexts, 7 czerwca 2014 r.
  Informacja o konferencji / Information about the conference: PL / EN; Formularz zgłoszeniowy / Registration form: PL / EN
 • Konferencja naukowa "Philological Studies: Interdisciplinary and Multidimensional Approaches", 6 listopada 2015 r.
  Informacja o konferencji: ZOBACZ; Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ
 • Konferencja "Obrazy choroby w języku i kulturze", 12.12.2016r.

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

Instytut Nauk Pedagogicznych

 • Konferencja naukowa nt. Wsparcie rodziny i dziecka w kryzysie - kontekst teorii i praktyki pracy socjalnej, 23 marca 2009 r.
  Informacja o konferencji: POBIERZ
 • IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji, 5-6 maja 2009 r.
  Informacja o konferencji: POBIERZ; Program: POBIERZ
 • Konferencja naukowa nt. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dzieci, 22-23 października 2009 r.
 • Konferencja naukowa nt. Resocjalizacja w środowisku otwartym na potrzeby rzeczywistości.
 • Konferencja naukowa nt. Kształcenie zawodowe a potrzeby lokalnego rynku pracy.
 • Konferencja naukowa nt. Specjalne potrzeby uczniów niepełnosprawnych, 18 marca 2010 r.
 • Technologie Informacyjne w Dydaktyce i Zarządzaniu Oświatą, 10 czerwca 2010 r.
 • Praca socjalna z perspektywy twórczej readaptacji osób, grup i społeczności, 23 września 2010 r.
 • X Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Rodzina w obliczu wyzwań cywilizacyjnych, 24 maja 2011 r.
 • „EUROPE on the issue of domestic violence. New theories on practical solutions”, 24th September 2011, The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences – Branch in Piotrkow Trybunalski, Poland - CHANGED (2011-02-16)
 • XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Rodzina – jej teraźniejszość i przyszłość, 27-28 maja 2013 r.
  Informacja o konferencji: POBIERZ; Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ; Wymogi redakcyjne: POBIERZ; Program konferencji: POBIERZ  
 • XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Rodzina - Demografia - Społeczeństwo, 15 maja 2017 r.
  Zaproszenie: POBIERZ; Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ; Wymogi redakcyjne: POBIERZ; Program konferencji: POBIERZ  

 

Katerda Ekonomii oraz Katedra Zarządzania

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konkurencyjność regionów w kontekście integracji Polski z Unią Europejską; siły motoryczne i bariery, 17-18 czerwca 2009 r.
 • „Tendencje współczesnej logistyki – szanse i bariery”, 25-26 września 2012 r., Piotrków Trybunalski
  Zaproszenie: POBIERZ; Informacja o konferencji: POBIERZ; Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ; Program: ZOBACZ

 

Katerda Bezpieczeństwa Narodowego

 • Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania i ryzyka, 16 października 2015 r., Piotrków Trybunalski
  Zaproszenie: ZOBACZ; Formularz zgłoszeniowy: ZOBACZ; Program: ZOBACZ
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna hybrydowa na Ukrainie – wnioski i rekomendacje dla Europy i świata”, 28.11.2016r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa "Udział organizacji pozarządowych w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa", 24-25.05.2017r., Piotrków Trybunalski
  Zaproszenie: POBIERZ; Oświadczenie: POBIERZ; Karta zgłoszeniowa: POBIERZ; Wymogi edytorskie: POBIERZ  

 

Pracownia Informatyki

 • Technologie Informacyjne w Dydaktyce i Zarządzaniu Oświatą, 2 grudnia 2011 r.

 

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

 • Studencka sesja naukowa z udziałem gości zagranicznych organizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Polska-Wschód" nt. Litwa - przeszłość, teraźniejszość, perspektywy rozwoju, kwiecień 2009 r.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony