rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2011SPOTKANIE KLUBU HISTORYCZEGO "GROTA"

SPOTKANIE KLUBU HISTORYCZEGO "GROTA"

25 lutego 2011 r. w Instytucie Historii UJK Filia w Piotrkowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim. Z wykładem nt. Proces Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w 58. rocznicę wykonania wyroku śmierci wystąpił prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak, po którym głos zabrał przewodniczący Klubu „Grota” w Piotrkowie Paweł Wąs, witając przybyłych.

    Pierwszym punktem spotkania była uroczystość uhonorowania osób mających duży wkład w popularyzację wiedzy o najnowszej historii Polski. Uroczystego wręczenia „Medali 10-lecia IPN” dokonał Dyrektor IPN Oddział w Łodzi  Marek Drużka. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. dr Jan Góral – wieloletni wykładowca Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie oraz dr Dariusz Rogut – adiunkt w Instytucie Historii UJK Filia w Piotrkowie.
    Następnie głos zabrał prof. Rzepliński, który w swym referacie stwierdził, iż system prawny obowiązujący w Polsce okresu stalinowskiego z prawem miał niewiele wspólnego. Wzorowany na sowieckim prawie rewolucyjnym, miał za zadanie usankcjonowanie de iure masowych mordów dokonywanych na przeciwnikach politycznych. Jedną z ofiar tego systemu stał się gen. „Nil”. Wielu z sędziów wydających w okresie stalinowskim wyroki śmierci na skalę masową, orzekało wcześniej w okresie międzywojennym, ciesząc się dobrą opinią. Po wojnie z niezrozumiałych do końca powodów zmieniali swe nastawienie, stając się wiernymi „moralności socjalistycznej” i wykonując bez sprzeciwów wytyczne władz komunistycznych.
    Wystąpienia wysłuchało liczne audytorium, wśród którego dużą liczbę stanowili pracownicy naukowi Wydziału Filologiczno-Historycznego, a także studenci historii oraz stosunków międzynarodowych. Obecna była również młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Piotrkowa i powiatu: IV LO im. gen. S. Roweckiego „Grota”, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Bujnach.

 

Paweł Wąs

Przemawia dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak - Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego
 
Przemawia Paweł Wąs - przewodniczący Klubu „Grota” w Piotrkowie
 
 
od lewej: dr D. Rogut, dr J. Góral, mjr Halina Kępińska-Bazylewicz, M. Drużka, P. Wąs
 
„Medal 10-lecia IPN” z rąk Dyrektora IPN Oddział w Łodzi M. Drużki odbiera dr D. Rogut
 
 
Od lewej: prof. A. Rzepliński, Antoni Galiński (IPN Łódź), Paweł Wąs, M. Drużka (IPN Łódź)
 
Od lewej: Krzysztof Czajkowski (nauczyciel LO w Opocznie), Tomasz Łuczkowski (dyr. Muzeum Regionalnego w Opocznie), Paweł Wąs, dr hab. prof. UJK Z. Matuszak (Dziekan Wydziału Fil.-Hist.)
 
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
 
W drugim rzędzie, pierwszy od prawej: prof. dr hab. Andrzej Felchner (kier. Zakładu Historii i Teorii Kształcenia w Instytucie Nauk Pedagogicznych UJK)
 
W pierwszym rzędzie, pierwszy od lewej: Dyrektor Instytutu Historii dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony