rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 20111 MARCA 2011 R. - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 MARCA 2011 R. - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca 2011 r. w Łodzi odbyła się konferencja popularnonaukowa związana z obchodzonym Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzięli w niej udział także przedstawiciele piotrkowskiego środowiska akademickiego: dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii, studenci V roku historii (Milena Bykowska, Aleksandra Leśna, Radosław Cieśla, Piotr Stelmaszczyk) oraz mgr Paweł Wąs – przewodniczący Klubu Historycznego im. gen. „Grota” Roweckiego. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

    Otworzył ją dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Marek Drużka oraz prezes Fundacji „Polska się upomni” Jerzy Scheur. Referaty przedstawili pracownicy IPN: dr Janusz Wróbel (IPN Łódź) nt. Sytuacja w Łodzi i woj. łódzkim w 1945 r.; dr Michał Wenklar (IPN Kraków) nt. Zrzeszenie WiN. Założenia ideowe i zarys działalności; dr Tomasz Toborek (IPN Łódź) nt. Konspiracyjne Wojsko Polskie - największa organizacja antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce; dr Joanna Żelazko (IPN Łódź) nt. Procesy żołnierzy II konspiracji przed WSR w Łodzi oraz Artur Ossowski (IPN Łódź) nt. Uwolnić Podziemie”– rozbicia więzień, obozów i aresztów w Polsce Ludowej (zarys problemu).
    Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, a także dniem w którym sześćdziesiąt lat temu w mokotowskim więzieniu, po okrutnych torturach, strzałami w tył głowy zostali zamordowani członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na czele z płk. Łukaszem Cieplińskim „Pługiem”. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej.

Aleksandra Leśna

Od lewej: Od lewej: mgr Paweł Wąs, dr Dariusz Rogut, Aleksandra Leśna, dr Jerzy Bednarek, Milena Bykowska
 
Od lewej: Artur Ossowski, dyr. Marek Drużka, prezes Jerzy Schuler
 
Od lewej: dr Joanna Żelazko, dr Michał Wenklar, dr Janusz Wróbel, dr Tomasz Toborek
 
Od lewej: dr Jerzy Bednarek, Milena Bykowska, Artur Ossowski, Aleksandra Leśna, Radosław Cieśla, Piotr Stelmaszczyk, Paweł Wąs
 
Od lewej: Piotr Stelmaszczyk, Paweł Wąs, Milena Bykowska, Marek Drużka, Aleksandra Leśna, Radosław Cieśla

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony