rekrutacja 2013/2014

Homemaj 201165. ROCZNICA ZAMORDOWANIA 12. ŻOŁNIERZY KWP

65. ROCZNICA ZAMORDOWANIA 12. ŻOŁNIERZY KWP

7 maja 2011 roku, z inicjatywy Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zarząd Oddziału w Piotrkowie Tryb. oraz Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy KWP, w Bąkowej Górze odbyły się uroczystości 65. rocznicy zamordowania przez funkcjonariuszy UB 12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

    Piotrkowskie środowisko naukowe reprezentowali: dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz oraz dr Dariusz Rogut (IH UJK Filia w Piotrkowie Tryb.), mgr Paweł Wąs (Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Tryb.), mgr Rafał Bajer, Milena Bykowska oraz Aleksandra Leśna (Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bełchatowie).
Ceremonię upamiętniającą rozpoczęła Msza Św. w intencji zamordowanych Żołnierzy, odprawiona na cmentarzu w Bąkowej Górze. Po Apelu Poległych salwę honorową oddała kompania 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Maz., a następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty na zbiorowej mogile. W drugiej części uroczystości uczniowie SP zaprezentowali w swojej szkole program artystyczny. Wśród przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli polskiego parlamentu, władz samorządowych, członków jednostki Związku Strzeleckiego „Strzelec" z Aleksandrowa Łódzkiego oraz organizacji harcerskich z powiatu radomszczańskiego.
 W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r. oddział ok. 200 żołnierzy KWP pod dowództwem por. Jana Rogólki opanował Radomsko. W wyniku brawurowej akcji na więzienie UB uwolniono 57 osadzonych. Po tym wydarzeniu komunistyczny aparat terroru wzmógł działania zmierzające do likwidacji KWP. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie, na sesji wyjazdowej w Radomsku, 7 maja 1946 r. po jednodniowym procesie pokazowym na karę śmierci skazano: Jana Rogólkę, Józefa Kapczyńskiego, Józefa Koniarskiego, Ryszarda Nurkowskiego, Benedykta Ratajskiego, Czesława Turlejskiego, Karola Wielocha, Stanisława Wersala, Ryszarda Chmielewskiego, Leopolda Słomczyńskiego, Tadeusza Schabowskiego, Piotra Proszowskiego. Skazanych bestialsko zamordowano w nocy z 9/10 maja 1946 r.

 

Aleksandra Leśna


Od lewej: Zbigniew Mroziński (Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Piotrkowie), dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz, dr Dariusz Rogut
 
Delegacja Klubu „Grota” w Piotrkowie – Milena Bykowska oraz Paweł Wąs – z symbolicznym zniczem
 
 
W imieniu PTH Koło w Bełchatowie wieniec składają Aleksandra Leśna i Rafał Janusz Bajer
 
Od lewej: Paweł Wąs, Milena Bykowska, Przewodniczący Zarządu Głównego KWP – kpt. Ryszard Zielonka, Aleksandra Leśna, Rafał Bajer, Dariusz Rogut
 
Przy tablicy pamiątkowej w miejscu znalezienia zwłok zamordowanych żołnierzy KWP, od lewej: Aleksandra Leśna, Rafał Bajer, Milena Bykowska, Paweł Wąs, Dariusz Rogut

 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony