rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2011PODSUMOWANIE SPOTKANIA KLUBU "GROTA" POŚWIĘCONEGO RTM. WITOLDOWI PILECKIEMU

PODSUMOWANIE SPOTKANIA KLUBU "GROTA" POŚWIĘCONEGO RTM. WITOLDOWI PILECKIEMU

12 maja 2011 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim, które poświęcone zostało postaci rtm. Witolda Pileckiego. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak, po którym głos zabrał przewodniczący Klubu „Grota” w Piotrkowie Paweł Wąs, witając przybyłych.

    Następnie wykład pt. Ochotnik do Auschwitz – rtm. Witold Pilecki” wygłosił dr Adam Cyra z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Prelegent w niezwykle ciekawy sposób przedstawił biografię Witolda Pileckiego – od wczesnej młodości, poprzez udział w wojnie polsko-bolszewickiej, okres międzywojenny, lata okupacji hitlerowskiej z pobytem w Auschwitz, na latach powojennych, procesie i wykonaniu wyroku śmierci kończąc. W trakcie wystąpienia licznie zebrane audytorium mogło poznać wiele nieznanych szczegółów z życia bohaterskiego rotmistrza. Wykład został wzbogacony kilkoma prezentacjami multimedialnymi. Oprócz rtm. Pileckiego dotyczyły one m.in. postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego – w 70. rocznicę śmierci oraz wizyty Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

    Należy podkreślić bardzo liczny udział młodzieży (ponad 150 uczniów) z piotrkowskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie.

Spotkanie otwiera Dziekan Wydziału Filologiczno Historycznego dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak
 
Od lewej: dr Adam Cyra, dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak, przewodniczący Klubu "Grota" w Piotrkowie mgr Paweł Wąs
 
 
 
dr Adam Cyra w trakcie wykładu
 
 
dr Adam Cyra
 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony