rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2011SPRAWOZDANIE Z XII TRYBUNALSKICH TARGÓW PRACY

SPRAWOZDANIE Z XII TRYBUNALSKICH TARGÓW PRACY

Targi Pracy to przedsięwzięcie podejmowane przez instytucje edukacyjne, rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży i przeciwdziałaniu bezrobociu w środowisku. 2 czerwca 2011 r. w auli Filii Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się XII Trybunalskie Targi Pracy. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Minister Infrastruktury, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

XII Trybunalskie Targi Pracy

Organizatorami XII Trybunalskich Targów Pracy byli: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,Starosta Powiatu Piotrkowskiego, Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim,Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

    Prezentacja firm rozpoczęła się o godzinie 9:30 uroczystym przemówieniem Prorektora ds. Filii prof. dr hab. Czesława Grzelaka. Spraw organizacyjno-porządkowych pilnowali dr Maria Szymańska oraz członkowie Akademickiego Biura Karier „Synergia”, którzy kolejny już raz wzięli czynny udział w organizacji Targów Pracy.

    Miłym akcentem XII Trybunalskich Targów Pracy okazał się występ Teatru Studenckiego„Wyjście Ewakuacyjne”.
Członkowie grupy pod czujnym okiem mgr Lucyny Jakubczyk zaprezentowali wspaniały skecz, który znalazł uznanie w oczach nie tylko organizatorów i wystawców, ale również zaproszonych gości.
Jednak zasadniczym celem Targów Pracy jest prezentacja ofert pracy oraz możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. XII Trybunalskie Targi Pracy odbywały się pod hasłem „Turystyka szansą rozwoju regionów”. Dlatego w tym roku propozycje pracy oferowały nie tylko koncerny logistyczne, instytucje rynku pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim i Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim, agencje zatrudnienia w kraju i za granicą i największe firmy piotrkowskie: Emerson Polska, Kaufland Polska Markety, ale również ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe bezpośrednio związane z rozwojem turystyki regionu piotrkowskiego: Centrum Kongresowo – Szkoleniowe MAGELLAN, Vestil Hotel ***, Ośrodek Wypoczynkowy ANPOL i wiele innych.

    Targi Pracy to również promocja lokalnych firm oraz inwestorów, którzy mają zamiar rozwijać swoją działalność, a także zwiększenie motywacji społeczności lokalnej w zakresie aktywnego planowania kariery zawodowej, w tym wspierania przedsiębiorczości i inicjatywy osób aktywnych.

    XII Trybunalskie Targi Pracy umożliwiły zainteresowanym bezpośredni kontakt z pracodawcami w aspekcie przyszłych praktyk, staży oraz pracy. Goście z zainteresowaniem i pasją uczestniczyli aktywnie w imprezie poprzez rozmowy z przedstawicielami poszczególnych instytucji oraz firm występujących na lokalnym rynku pracy. Impreza zakończyła się o godzinie 13.30 rozdaniem pucharów i dyplomów z podziękowaniem za aktywny udział w tegorocznych Targach.

    Czynny udział w Targach Pracy umożliwia nie tylko bezpośredni kontakt osób z pracodawcami, ale również stanowi cenny wkład w rozwój lokalnej społeczności.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony