rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2011PODSUMOWANIE SPOTKANIA POŚWIĘCONEGO MUZYCE NIEZALEŻNEJ W PRL

PODSUMOWANIE SPOTKANIA POŚWIĘCONEGO MUZYCE NIEZALEŻNEJ W PRL

9 czerwca 2011 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie odbyło się spotkanie poświęcone muzyce niezależnej w PRL. W pierwszej jego części miała miejsce projekcja filmu „Historia polskiego rocka”, ukazującego początki punk rocka w Polsce, który, choć początkowo był nurtem typowo artystycznym, to z czasem stał się subkulturą, mającą olbrzymi wpływ na niezależny sposób myślenia młodych ludzi.

   O swych doświadczeniach z tego okresu mówili m.in. Kazik Staszewski (Kult), Tomek Budzyński (Siekiera, Armia), Muniek Staszczyk (T.Love), Krzysztof Grabaż Grabowski (Pidżama Porno, Strachy na Lachy). Po filmie odbyło się otwarcie wystawy „Jarocin w obiektywie bezpieki”, na którą składają się fotografie wykonane przez funkcjonariuszy SB podczas festiwalu w Jarocinie, z zachowaniem oryginalnych, niekiedy kuriozalnych podpisów. Kwestie związane z metodami inwigilacji stosowanymi w trakcie festiwalu w wykładzie pt. „Jarocin w oczach bezpieki” omówił naczelnik OBUiAD IPN w Łodzi Paweł Perzyna. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, przedstawiająca skany dokumentów oraz fotografie zatrzymanych, wśród których był m.in. Krzysztof Skiba. W czasie spotkania odbyła się również promocja albumu dr. Tomasza Toborka z OBEP IPN w Łodzi „Niezależna muzyka rockowa”, którego treść omówił sam autor. Spotkanie zorganizowane zostało przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Klub Historyczny im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie.

Spotkanie otwierają dyrektor MBP w Piotrkowie Renata Wojtczak oraz przewodniczący Klubu „Grota” w Piotrkowie Paweł Wąs
 
Wprowadzenia do filmu dokonuje dr Tomasz Toborek z OBEP IPN w Łodzi
 
 
 
dr Marek Grynkiewicz z Instytutu Filologii Polskiej Filii UJK w Piotrkowie podczas zwiedzania wystawy
 
 
Wykład wygłasza naczelnik OBUiAD IPN w Łodzi Paweł Perzyna
 
Krzysztof Skiba po zatrzymaniu przez SB w Jarocinie
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony