rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2011SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W BOROWICZACH

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W BOROWICZACH

Dr Dariusz Rogut z Instytutu Historii UJK Filii w Piotrkowie Tryb. w dniach 10-12 maja 2011 r. uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dla pamięci i ku przestrodze”. Konferencja odbyła się w Borowiczach w obwodzie nowogrodzkim Federacji Rosyjskiej. Temat referatu brzmiał „Losy żołnierzy Armii Krajowej w obozie NKWD-MWD nr 270 w Borowiczach w latach 1944-1949”. Organizatorami konferencji byli: konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu (dr hab. Jarosław Drozd), Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie (dr Jan Stanisław Ciechanowski) oraz administracja rejonu Borowicz (Jurij Pawłowicz Wasilew).

   W pierwszej części konferencji głos zabrali: starosta rejonu Borowicz J. P. Wasilew, Walentina Minina – wicewojewoda obwodu nowgorodzkiego, dr Jan S. Ciechanowski –kierownik UdsKiOR, dr hab. J. Drozd - konsul Generalny RP, dr Ferdynand von Weyhe - vicekonsul Konsulatu Generalnego RFN w St. Petersburgu; Konsul Generalny Finlandii w St. Petersburgu, Sergiej Szücs – konsul Generalny Republik Węgierskiej w St. Petersburgu. Referaty merytoryczne wygłosili m.in. Sergiej Szücs, Reijo Nikkilä (Finlandia), dr hab. Boris Kowalew (Uniwersytet J. Mądrego w Wielkim Nowgorodzie), dr Dariusz Rogut (IH UJK), dr hab. Tatiana Woronina (dyrektor Państwowego Archiwum Historii Najnowszej w Wielkim Nowgorodzie), docent Jewgienij S. Bystrow (Uniwersytet J. Mądrego), Roman Bar - żołnierz AK – prezes Środowiska Borowiczan w Polsce, Peter Lindau – Przedstawiciel Związku Niemców ds. niemieckich miejsc pamięci na terytorium Rosji i Białorusi, Lisa Lemke – Przedstawiciel Związku Niemców ds. niemieckich miejsc pamięci na terytorium Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego FR, Aleksandra Aleksandrowa – historyk (Borowicze). Część popołudniową konferencji uzupełnił świetny występ artystyczny grupy polskich gimnazjalistów z gimnazjum nr 1 z Lublina oraz miejscowej młodzieży.

    Drugi dzień konferencji (12 maja 2011) poświecony był m.in. uczczeniu miejsc pamięci żołnierzy Armii Krajowej zmarłych w obozie nr 270 w Borowiczach oraz węgierskich, fińskich i niemieckich jeńców wojennych. Złożono wieńce i kwiaty na pomnikach żołnierzy AK w Jogle, Ustiu i Bobrowiku oraz na rosyjskim memoriale „Wieczny Ogień” w Borowiczach. Warto podkreślić świetną organizację konferencji ze strony polskiej (Konsulat Generalny RP, Urząd do Spraw Kombatantów) oraz rosyjskiej (władze Borowicz).

    Jedno z najliczniejszych skupisk żołnierzy AK zostało zlokalizowane było w okolicach Borowicz, obwodu nowogrodzkiego. Znajdował tam się obóz nr 270 podległy Głównemu Zarządowi NKWD do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPWI). Aresztowani Polacy skierowani do Borowicz pochodzili z terenów województw: lubelskiego, kieleckiego, rzeszowskiego i warszawskiego. Byli to w większości szeregowi członkowie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich lub osoby podejrzane o przynależność do konspiracyjnych organizacji. W latach 1944-1949 przebywało w Borowiczach 5795 Polaków (nie wliczając jeńców Polaków żołnierzy Wehramchtu). Internowani żołnierze AK przebywali m.in. w podobozie nr 2 (Ust’je), podobozie nr 5 w Borowiczach, w Waldlagrze (obozie leśnym), podobozie nr 16 Szybutowo, podobozie nr 3 - Jogła. Leczono ich w szpitalu specjalnym NKWD nr 3810 w Borowiczach. Łącznie w obozie zmarło 612 Polaków (12,5%) ogółu. Był to jeden z najcięższych obozów jenieckich, w których znaleźli się Polacy w Związku Sowieckim.

Od lewej: dr Jan Stanisław Ciechanowski, Roman Władysław Bar, czwarty Reijo Nikkilä
 
Od lewej: dr Ferdynand von Weyhe - vicekonsul Konsulatu Generalnego RFN w St. Petersburgu, Konsul Generalny Finlandii w St. Petersburgu, J. P. Wasilew, dr Jan S. Ciechanowski - kierownik UdsKiOR, dr hab. Jarosław Drozd - konsul Generalny RP - w St. Petersburgu; Sergiej Szücs - konsul Generalny Republiki Węgierskiej w St. Petersburgu
 
Od lewej: dr hab. Jarosław Drozd, dr Jan Stanisław Ciechanowski, dr Dariusz Rogut
 
Polska delegacja przy jednym z pomników żołnierzy Armii Krajowej
 
Fińska delegacja oddaje hołd żołnierzom AK

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony