rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2011SPRAWOZDANIE Z KURSU "STUDENT NA RYNKU PRACY"

SPRAWOZDANIE Z KURSU "STUDENT NA RYNKU PRACY"

Akademickie Biuro Karier „Synergia” w ramach projektu „Edukacja dla rynku pracy” nr POKL.04.01.0-00-290/10 przeprowadziło 25-godzinny kurs „Student na rynku pracy”.
Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego II stopnia Panią mgr Aleksandrę Zając. Warsztaty odbywały się w godzinach po– i przedpołudniowych w dniach od 06.06.2011 do 10.06.2011. Docelowa grupa studentów liczyła 15 osób.

 

W ramach kursu przeprowadzono treningi i warsztaty w obszarze 6 modułów obejmujących:

 

I  PROFESJONALNA AUTOPREZENTACJA

 •  metody kreowania pożądanego wizerunku
 •  zasady budowania pozytywnego pierwszego wrażenia
 •  metody wywierania wpływu   II  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 •  budowanie efektywnej wypowiedzi
 •  techniki skutecznej argumentacji
 •  identyfikacja własnego stylu komunikacjiIII  ZACHOWANIA ASERTYWNE

 •  ocena własnych zachowań na mapie asertywności
 •  różnice między zachowaniami asertywnymi, biernymi i agresywnymi
 •  trening asertywności w obszarach: przyjmowanie ocen, skuteczne odmawianie    IV  ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 •  techniki i zasady negocjacji
 •  procesy prowokujące sytuacje konfliktowe
 •  strategie zarządzania konfliktemV  PANOWANIE NAD STRESEM

 •  syndrom stresu, przyczyny i objawyanaliza
 •  analiza własnej kondycji zawodowej
 •  metody przeciwdziałania stresowi    


 
VI  ZARZĄDZANIE CZASEM

 •  metody planowania czasu pracy
 •  techniki ustalania priorytetów
 •  pułapki czasowe godzin

 

Dodatkowo każdy uczestnik wziął udział w 5 godzinach konsultacji indywidualnych, obejmujących:

   • trzygodzinne spotkanie w ramach bloku I „Kompetentnie ku Przyszłości”, podczas którego przeprowadzono badanie predyspozycji zawodowych, sporządzono profesjonalne dokumenty aplikacyjne, przygotowano osoby uczestniczące w projekcie do rozmowy kwalifikacyjnej i skutecznego docierania do wolnych etatów oraz omówiono zagadnienia zgłaszane przez samych uczestników,
   • dwugodzinne spotkanie w ramach bloku II „Jak zostać rekinem biznesu?”, podczas którego omówiono zagadnienia dotyczące strategii planowania kariery zawodowej, wyzwań obecnego rynku pracy, źródeł finansowania działalności gospodarczej, projektów szkoleniowo – doradczych finansowanych z funduszy unijnych oraz poruszano tematy wskazane przez samych uczestników.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych kursach w nowym roku akademickim!

 
 
 
 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony