rekrutacja 2013/2014

Homesierpień 2011SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W RYDZE

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI W RYDZE

W dniach 17-18 czerwca 2011 w Rydze odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Damages caused by the Soviet Union to the economy and the environment of the Baltic States. Polskie środowisko naukowe reprezentował dr Dariusz Rogut z Instytut Historii Filii UJK. Przedstawił on temat Экономические и общественные потери вызванные действиями Советского Союза на польских землях в годы 1945-1947 (избранные проблемы). Konferencja dotyczyła oceny wysokości strat i szkód wyrządzonych przez okupację sowiecką w latach 1939-1993 w Europie Środkowo-Wschodniej.

   W konferencji uczestniczyli naukowcy, badacze i eksperci z wielu dziedzin nauki (ekonomii, demografii, politologii, historii) z Rosji, Niemiec, Gruzji, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii oraz członkowie Parlamentu Europejskiego. Organizatorami konferencji była, przy wsparciu Komisji Europejskiej, prof. prof. Inese Vaidere – członek Parlamentu Europejskiego, Łotewska Akademia Nauk oraz Latvian Occupation Research Society (LOIB). Konferencję otworzył Girts Valdis Kristovskis - Minister Spraw Zagranicznych Łotwy, po nim głos zabrała prof. Inese Vaidere oraz Ruta Pazdere – przewodnicząca LOIB. W pierwszym dniu konferencji referaty wygłosili: dr Arūnas Bubnys z Litwy, prof. Kalev Kukk z Estonii, dr Teimuraz Papaskiri z Gruzji, dr Dariusz Rogut, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė z Litwy, prof. Boris Sokołow z Rosji. Pod nieobecność György Schöpflina z Węgier, jego referat odczytał Bonifācijs Daukstš. Drugiego dnia obrad referaty wygłosił Jukka Rislakki z Finlandii oraz łotewscy badacze: A. Mežmalis, J. Prikulis, J. Kalninsa, G. Pinke, P. Zvidriņš, E. Vītoliņš, J. Pócs, D. Pužule, I. Krūmiņa, I. Semjonovs, I. Upmalis, Ē. Tilgass, O. Aleksans, O. Gerke.

Organizatorzy konferencji. Od lewej: prof. Inese Vaidere – członek Parlamentu Europejskiego, Ruta Pazdere – przewodnicząca LOIB, Girts Valdis Kristovskis - Minister Spraw Zagranicznych Łotwy, prof. Janis Pocs
 
Uczestnicy konferencji. W drugim rzędzie od lewej: dr Arūnas Bubnys z Litwy, dr Teimuraz Papaskiri z Gruzji, prof. Boris Sokołow z Rosji
 
Dr Dariusz Rogut podczas wykładu
 
Prof. Inese Vaidere, dr Dariusz Rogut
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony