rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2011SESJA POPULARNONAUKOWA W SULEJOWIE

SESJA POPULARNONAUKOWA W SULEJOWIE

8 września 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie odbyła się sesja popularnonaukowa „Wojna i okupacja niemiecka w Sulejowie 1939-1945”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urząd Miejski w Sulejowie. Rolę gospodarza pełnił Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła.

   W trakcie sesji wygłoszono cztery referaty, dotyczące działań wojennych w rejonie Sulejowa, barbarzyńskich bombardowań miasta przeprowadzonych przez niemieckie dywizjony bombowców nurkujących w pierwszych dniach września 1939 r., represji niemieckich w stosunku do aresztowanych żołnierzy ZWZ-AK z placówki w Sulejowie oraz zagłady sulejowskich Żydów. Referentami byli dr Jan Góral – były wykładowca Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie, Antoni Galiński i Adam Sitarek z IPN Oddział w Łodzi oraz sulejowski historyk-regionalista Krzysztof Bojarczuk.
Na zakończenie odbyła się ożywiona dyskusja, w której wzięli udział mieszkańcy Sulejowa oraz przybyli goście.

   Wśród przybyłych na sesję należy wymienić Przewodniczącą Rady Programowej Klubów im. gen. S. Roweckiego „Grota” w regionie łódzko-kaliskim prof. dr hab. Marię Blomberg, Dyrektora Oddziału IPN w Łodzi Marka Drużkę, Dyrektora Instytutu Historii UJK Filia w Piotrkowie dr. hab. prof. UJK Marka Dutkiewicza, Przewodniczącego Klubu „Grota” w Piotrkowie Pawła Wąsa. Licznie stawili się kombatanci i weterani walk o niepodległość Polski, na czele z Prezesem Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Piotrkowie gen. bryg. Stanisławem Burzą-Karlińskim i Wiceprezes Okręgu ŚZŻAK w Piotrkowie mjr dr Haliną Kepińską-Bazylewicz „Korą”. Władze samorządowe reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński, członek Zarządu Rady Powiatu Zbigniew Sarlej, kierownik Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu Jan Stachowiak. Obecni byli również radni Rady Miejskiej z Sulejowa i Wolborza, pracownicy Muzeum Regionalnego w Opocznie i Archiwum Państwowego w Piotrkowie. Należy podkreślić liczny udział młodzieży ze szkół sulejowskich: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Ponadto obecna była młodzież z Gimnazjum w Przygłowie. Osobami odpowiedzialnymi za organizację sesji były Pani Sylwia Miller – kierownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i Informatyki Urzędu Miejskiego w Sulejowie oraz Pani Sylwia Klass – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie.

 
Referat wygłasza Adam Sitarek z Oddziału IPN w Łodzi
 
Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Piotrkowie gen. bryg. Stanisław Burza-Karliński podczas wspomnień z okresu II wojny światowej
 
 
 
 
 
 
Od lewej: Antoni Galiński (IPN Łódź), Przewodniczący Klubu „Grota” w Piotrkowie Paweł Wąs (w drugim rzędzie), Krzysztof Bojarczuk, dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz
 
Referat wygłasza Antoni Galiński z Oddziału IPN w Łodzi
 
Przemawia kpt. Mirosław Kopa „Miron” z Okręgu ŚZŻAK w Łodzi
 
Udział w dyskusji bierze chor. Marian Makowski z Okręgu ŚZŻAK w Piotrkowie
 
Referat wygłasza dr Jan Góral
 
Dyrektor Instytutu Historii UJK Filia w Piotrkowie dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz podczas prowadzenia dyskusji
 
 
Od lewej: prof. dr hab. Maria Blomberg, Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła, Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Marek Drużka
 
Referat wygłasza, pierwszy z lewej, Krzysztof Bojarczuk

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony