rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2011ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Historii UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb., Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na konferencję Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe na ziemi łódzkiej po II wojnie światowej, która odbędzie się 21 października 2011 r. w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4.

PROGRAM KONFERENCJI


10.00 Otwarcie konferencji

10.15-11.15 Referaty:

dr Joanna Żelazko, Sytuacja młodzieży po zakończeniu II wojny światowej
mgr Artur Ossowski, Antykomunistyczna organizacja młodzieżowa „Chłopcy Z” (1949-1950)
mgr Milena Bykowska, Związek Białej Tarczy – działalność i rozbicie (1949-1950)

przerwa

11.30-12.50 Referaty:

mgr Emilia Stępniak, Spiskowo-Bojowa Organizacja Harcerska w Łodzi (luty-listopad 1948)
mgr Piotr Walewski, Powstanie i działalność Towarzystwa Antykomunistycznego „TAK” w Łodzi (1949-1952)
mgr Rafał Janusz Bajer, Działalność „Błyskawicy’ i Konspiracyjnego Przysposobienia Wojskowego w Pabianicach (1948-1949)
dr Dariusz Rogut, Działalność i rozbicie organizacji Skauting z Pabianic (1951-1953)

przerwa

13.10-14.10 Referaty:

mgr Marek Kameduła, Wolność i Niepodległość – młodzieżowa organizacja antykomunistyczna na terenie powiatu radomszczańskiego (1948-1950)
mgr Aleksandra Leśna, Nieletnie grupy antykomunistyczne - Przyjaciółka Życia i Zieloni Bracia – powstanie oraz działalność (1950-1955)
mgr Paweł Wąs, Działalność Młodzieżowej Organizacja Armii Krajowej „Słońce" na Ziemi Wolborskiej (1949-1950)

Dyskusja

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony