rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2011PODSUMOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ

PODSUMOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ

21 października 2011 r. w Muzem-Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim dr Dariusz Rogut (Instytut Historii UJK) otworzył konferencję naukową pt. „Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe na ziemi łódzkiej po II wojnie światowej”. Sesja została zorganizowana przez Instytut Historii UJK, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Muzeum-Zamek Królewski w Piotrkowie Trybunalski.

     Słowo wstępne wygłosił dyrektor IPN Oddział w Łodzi Marek Drużka oraz dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak (dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UJK), który poprowadził pierwszą część konferencji. W trakcie sesji dr Dariusz Rogut zaprezentował projekt książki  „Precz z komuną! Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na ziemi łódzkiej w latach 1945-1956”. Następnie dr Joanna Żelazko (Naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN) wygłosiła referat wprowadzający pt. Sytuacja młodzieży po zakończeniu II wojny światowej. Z kolei mgr Milena Bykowska (absolwentka IH UJK) przedstawiła losy członków łódzkiej organizacji antykomunistycznej w referacie pt. Związek Białej Tarczy – działalność i rozbicie (1949-1950).

    Drugą część sesji poprowadził Marek Drużka (dyrektor Oddziału IPN). Wysłuchano wówczas wystąpień: mgr. Artura Ossowskiego (IPN) - Antykomunistyczna organizacja młodzieżowa „Chłopcy Z” (1949-1950), mgr. Rafała Janusza Bajera (absolwent IH UJK) - Sylwetka Ryszarda Stankiewicza - członka Błyskawicy i Konspiracyjnego Przysposobienia Wojskowego w Pabianicach (1948-1949) oraz dr. Dariusza Roguta - Działalność i rozbicie organizacji Skauting z Pabianic (1951-1953).
    
    Ostatnią część konferencji poprowadziła dr Joanna Żelazko. Swoje referaty przedstawili wówczas: mgr Paweł Wąs (absolwent IH UJK) - Młodzieżowa Organizacja Armii Krajowej „Słońce" na Ziemi Wolborskiej (1949-1950), mgr Aleksandra Leśna (absolwentka IH UJK) - Nieletnie grupy antykomunistyczne Przyjaciółka Życia i Zieloni Bracia – powstanie oraz działalność (1950-1955) i mgr Marek Kameduła (absolwent IH UJK) Organizacja Wolność i Niepodległość z terenu powiatu radomszczańskiego (1948-1950).
W konferencji uczestniczyli członkowie byłych organizacji antykomunistycznych, młodzież szkolna wraz z nauczycielami z: Zespołu Szkół Rolniczych w Bujnach, I LO im. Bolesława Chrobrego, IV L O im. Generała Stefana Roweckiego "Grota”, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, studenci UJK oraz absolwenci Instytut Historii. Konferencja została posumowana dyskusją wszystkich referentów oraz zaproszonych gości.


Milena Bykowska

 

Od lewej:  dr Joanna Żelazko, mgr Artur Ossowski, prof. UJK Zygmunt Matuszak, prof. UJK Marek Dutkiewicz
 
Od lewej: dr Joanna Żelazko, mgr Rafał Bajer, mgr Marek Kameduła, mgr Aleksandra Leśna, dyr. IPN Łódź - Marek Drużka, mgr Milena Bykowska, dr Dariusz Rogut, mgr Artur Ossowski, mgr Paweł Wąs
 
Od lewej: dr Dariusz Rogut, dyrektor IPN Łódź - Marek Drużka, prof. UJK Zygmunt Matuszak
 
Od lewej: mgr Marek Kameduła, mgr Rafał Bajer, mgr Tomasz Kaczuba, mgr Paweł Wąs
 
Od lewej: mgr Aleksandra Leśna, mgr Milena Bykowska
 
Od lewej: dr Joanna Żelazko, mgr Artur Ossowski, Marian Cecotka - prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony