rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2011PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

W dniach 3-4 listopada 2011 r. w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodnie w pierwszej połowie XX wieku" . Piotrkowskie środowisko naukowe reprezentował dr Dariusz Rogut z Instytut Historii Filii UJK. Przedstawił on referat nt. "Oficerowie Armii Krajowej w sowieckim obozie jenieckim w Griazowcu w latach 1947-1948".

Inicjatorem oraz organizatorem konferencji, z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, był dr Jerzy Bednarek. W sesji wzięli udział wybitni specjaliści z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier oraz Ukrainy. Wśród jej uczestników nie zabrakło także prof. UJK dr hab. Arkadiusza Adamczyka z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Filii UJK wraz ze studentami oraz absolwentów Instytutu Historii Filii UJK: Mileny Bykowskiej, Pawła Wąsa oraz Rafała Bajera.


mgr Milena Bykowska

 

PROGRAM KONFERENCJI


3 listopada 2011

  • 12.00-12.15 – rozpoczęcie konferencji – Dyrektor Oddziału
  • 12.15-12.30 – rozpoczęcie konferencji – Prezes lub Zastępca Prezesa IPN
  • 12.30-14.00 – referaty

1. Prof. Galina Iwanowa (Rosyjska Akademia Nauk)
Warunki przetrzymywania więźniów politycznych w ZSRS. Podstawy prawne i dzień powszedni

2. Dr Meelis Maripuu (Estoński Instytut Pamięci Historycznej)
Przegląd sowieckich więzień i obozów w Estonii w latach 1940-1950

3. Edita Jankauskiene (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu w Litwie)
Obywatele Litwy – więźniowie GUŁagu

  • 14.00-14.30 – dyskusja
  • 14.30-15.30 – przerwa kawowa/(obiad dla zaproszonych gości)
  • 15.30-17.00 – referaty

4. Dr Bogusław Kopka (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
Polski GUŁag 1944–1956. Perspektywa statystyczna

5. Prof. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
Podległość, funkcje, sieć i typy obozów NKWD dla jeńców polskich (1939-1941)

6. Prof. Vadim Zolotariow (Uniwersytet w Charkowie)
Pracownicy NKWD USRS we władzach GUŁagu w latach 1937-1939

  • 17.00-17.30 – dyskusja
  • 20.00 – kolacja dla zaproszonych gości4 listopada 2011 r.

  • 10.00-10.15 – rozpoczęcie (Dyrektor Oddziału)
  • 10.15.10.30 – sprawy organizacyjne
  • 10.30-12.30 – referaty

7. Prof. Jurij Szapował (Ukraińska Akademia Nauk)
Ukraińcy na Sołówkach

8. Dr Ritvars Jansons (Muzeum Okupacji Łotwy)
Centralne więzienie Rygi – główne miejsce osadzania represjonowanych politycznie w Łotwie w latach 1940-1953

9. Dr Arunas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu w Litwie)
Więzienie KGB w Wilnie (1954-1990)

10. Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk)
GUŁag z polskiej perspektywy emigracyjnej 1939-1956

  • 12.30-13.00 – dyskusja
  • 13.00-13.30 – przerwa kawowa
  • 13.30-16.30 – referaty

11. Dr Dariusz Rogut (Uniwersytet Jana Kochanowskiego  – Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Oficerowie Armii Krajowej w sowieckim obozie jenieckim w Griazowcu w latach 1947-1948

12. Dr Pál Attila Illés (Uniwersytet Katolicki im. Peter’a Pazmany’a)
Węgrzy w obozach sowieckich po II wojnie światowej w świetle pamiętników o. Alfonza Nádasi’ego OSB

13. Prof. Wanda Krystyna Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Polscy internowani z obozów na Litwie i Łotwie w obozach NKWD (lipiec 1940 – sierpień 1941). Status formalnoprawny i traktowanie

14. Prof. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański)
Losy żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej – Miedniki, Riazań, Kaługa

  • 16.30-17.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji
  • 17.30 – obiadokolacja dla zaproszonych gości

 

Od lewej: dr Jerzy Bednarek, dr Rafał Leśkiewicz, dyrektor Marek Drużka
 
Wśród uczestników: mgr Paweł Perzyna - naczelnik BUiAD IPN Łódź, mgr Paweł Wąs, mgr Milena Bykowska
 
Od lewej: dr Jerzy Bednarek, dr Meelis Maripuu
 
Od lewej: prof. Jurij Szapował (Ukraińska Akademia Nauk), dr Ritvars Jansons (Muzeum Okupacji Łotwy), dr Arūnas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy), prof. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki), prof. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii Polska Akademia Nauk)
 
Od lewej: prof. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański), prof. Jurij Szapował, prof. Albin Głowacki, dr hab. Bogusław Kopka (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
 
Wśród uczestników prof. UJK Arkadiusz Adamczyk
 
Od lewej: dr Pál Attila Illés (Uniwersytet Katolicki im. Peter’a Pazmany’a), dr Dariusz Rogut (Instytut Historii UJK)
 
Wśród uczestników mgr Rafał Bajer, mgr Paweł Wąs
 
Wśród uczestników studenci stosunków międzynarodowych

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony