rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2011PROMOCJA KSIĄŻKI DR. SEBASTIANA PILARSKIEGO I DR. DARIUSZA ROGUTA

PROMOCJA KSIĄŻKI DR. SEBASTIANA PILARSKIEGO I DR. DARIUSZA ROGUTA

13 grudnia 2011 r. obchodziliśmy 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji na terenie całego kraju, jak i również województwa łódzkiego, odbyły się liczne uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia. Już 12 grudnia 2011 r. w bełchatowskim Miejskim Centrum Kultury odbyła się prezentacja publikacji pt. "Czas nadziei 1980-1981. NSZZ »Solidarność« w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie", Łódź 2011, pod redakcją dr. Sebastiana Pilarskiego (pracownika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Łodzi) oraz dr. Dariusza Roguta (pracownika Instytutu Historii UJK Filia w Piotrkowie Tryb.).

Wydarzeniu temu towarzyszył happening zorganizowany przez bełchatowską młodzież przed MCK, a po zakończeniu prezentacji publikacji, spektakl pt. „Stan wojenny. Pamiętamy” przygotowany przez uczniów VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie.
Udział w spotkaniu wzięli licznie przybyli goście, w tym liczna grupa pracowników BUiAD IPN w Łodzi, członkowie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Bełchatowie m.in. Kazimierz Kasprzak - twórca „Solidarności” w KWB Bełchatów, Wiesław Zamolski z Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego, Edward Olszewski, wiceprezydent miasta Dariusz Matyśkiewicz oraz wicestarosta Marek Jasiński (autor rozdziału). Na uroczystościach nie zabrakło także absolwentów Instytutu Historii UJK oraz uczniów szkół ponad gimnazjalnych wraz z kadrą pedagogiczną.
Oprócz wystąpień opisujących m.in. sytuację w kraju w 1980 r., powstawanie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” oraz postaw władz PRL, poznaliśmy także historię powstawania struktur „Solidarności” w Bełchatowie oraz wprowadzenia stanu wojennego w mieście.mgr Aleksandra Leśna


Od lewej: Marek Jasiński, dr Dariusz Rogut, dr Sebastian Pilarski, Edward Olszewski

Na pierwszym planie: E. Olszewski, Kazimierz Kasprzak, Ryszard Staśkiewicz, dr Jerzy Bednarek, Paweł Perzyna (naczelnik BUiAD IPN)

 Od lewej: Jacek Niewieczerzał, Stefan Borysewicz, E. Olszewski, K. Kasprzak

Absolwenci Instytutu Historii UJK. Od lewej: Karol Orymus, Monika Madej, dr Dariusz Rogut, Aleksandra Leśna, Marek Kameduła, Rafał Bajer

Od prawej: Wiesław Zamolski, Zbigniew Matyśkiewicz
 
 
 
 
 
 
Czas nadziei 1980-1981. NSZZ »Solidarność« w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie", Łódź 2011, redakcja Sebastian Pilarski,. Dariusz Rogut, Łódź 2011
 
 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony