rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2012STYPENDIUM SPECJALNE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM SPECJALNE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci niepełnosprawni, którzy mają przyznane STYPENDIUM SPECJALNE w semestrze zimowym (do lutego 2012 roku - dot. studentów stacjonarnych i niestacjonarnych) i chcą pobierać stypendium w semestrze letnim roku akad. 2011/2012 (od marca 2012 roku), zobowiązani są do złożenia odpowiedniego oświadczenia (zał. nr 18 Regulaminu pomocy materialnej) do 15.02.2012 r.

Złożenie oświadczeń do 15. 02. 2012 roku skutkować będzie przyznaniem stypendium od miesiąca marca oraz gwarantować wypłatę stypendium za marzec.

Nie złożenie oświadczenia do dnia 15. 02. 2012 roku skutkuje wstrzymaniem stypendium.


Zał. Nr 18  Regulaminu pomocy materialnej - POBIERZ


UWAGA!

W załączniku w miejscu "...świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że:..." należy ręcznie wpisać tekst "nie uległy zmianie dane stanowiące podstawę przyznania stypendium specjalnego".

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony