rekrutacja 2013/2014

HomeKomunikaty ogólneKALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

 
KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

w wyborach do organów jednoosobowych, kolegialnych oraz  wyborczych Uniwersytetu na
kadencję 2012-2016


Lp.

Data

Czynność wyborcza

1.

20-27 luty 2012 roku do g.12:00

Zgłoszenia kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

2.

27 luty 2012 roku

Ogłoszenie list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

3.

1 marca 2012 roku

Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

4.

Do 15 marca 2012 roku

Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach, studentów oraz doktorantów

5.

5 – 12 marca 2012 roku do g.15:00

Zgłoszenia kandydatów na rektora 

6.

13 marca 2012 roku

Ogłoszenie listy kandydatów na rektora

7.

29 marca 2012 roku

Wybory rektora

   8.

3 kwietnia 2012 roku

Ogłoszenie listy kandydatów na prorektorów

9.

12 kwietnia 2012 roku

Wybory prorektorów

10.

Do 10 maja 2012 roku

Wybory dziekanów i prodziekanów

11.

14-21 maja 2012 roku do g. 12:00

Zgłaszanie kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

12.

21 maja 2012 roku

Ogłoszenie list kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

13.

24 maja 2012 roku

Wybory do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem

14.

Do 24 maja 2012 roku

Wybory do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach, studentów oraz doktorantów

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony