rekrutacja 2013/2014

HomeWFHKOMUNIKAT W SPRAWIE DOT. WYBORÓW CZŁONKÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW


Komunikat  Wydziałowej  Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza termin wyborów członków kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich na dzień 27 marca 2012 roku w godz. 9.00-10.00 w sali 14. Następna tura wyborów, w przypadku nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów, odbędzie dnia 27 marca 2012 roku w godz. 11.00-12.00 w sali 14. W wypadku nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów, następna tura wyborów odbędzie dnia 27 marca 2012 roku w godz. 13.00-14.00 w sali 120.
W wypadku nieuzyskania wymaganej większości głosów przez kandydatów Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza termin wyborów członków kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich na dzień 28 marca 2012 roku w godz. 9.00-10.00 w sali 22A. Następna tura wyborów, w przypadku nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów, odbędzie dnia 28 marca 2012 roku w godz. 11.00-12.00 w sali 22A. W wypadku nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów, następna tura wyborów odbędzie dnia 28 marca 2012 roku w godz. 13.00-14.00 w sali 22A.
 
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony