rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2012DOSTĘP DO NAUKOWYCH BAZ DANYCH

DOSTĘP DO NAUKOWYCH BAZ DANYCH

Biblioteka Filii UJK informuje, iż Pracownicy i Studenci Filii UJK mają możliwość korzystania z naukowych baz danych wchodzących w skład Wirtualnej Biblioteki Nauki. Dostęp możliwy jest jedynie z komputerów znajdujących się w sieci uczelni. Zainteresowani mają dostęp do baz: 

Elsevier
Springer
EBSCO
Wiley-Blackwell
Nature
Science
ISI Web of Science
SCOPUS

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony