rekrutacja 2013/2014

HomeWFHUCHWAŁA NR 15
 
Uchwała Nr 15/2012

Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Filologiczno-Historycznego
Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 20 kwietnia 2012 roku
 
w sprawie rozdziału miejsc do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich
nie będących samodzielnymi pracownikami naukowymi, studentów i pracowników administracji wydziałowej
   

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony