rekrutacja 2013/2014

Homekwiecień 2012PODSUMOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ "NIEZŁOMNI I WIERNI POLSCE" - PIOTRKÓW

PODSUMOWANIE KONFERENCJI NAUKOWEJ "NIEZŁOMNI I WIERNI POLSCE" - PIOTRKÓW

19 kwietnia 2012 r. w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Niezłomni i wierni Polsce. Sylwetki dowódców powojennej konspiracji antykomunistycznej” zorganizowana przez Instytut Historii Filii UJK w Piotrkowie Tryb.

   Instytut Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim oraz Muzeum-Zamek zorganizowały 19 kwietnia konferencję popularnonaukową pt. „Niezłomni i wierni Polsce. Sylwetki dowódców powojennej konspiracji antykomunistycznej”. Słowo wstępne wygłosił dr Dariusz Rogut oraz prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz (dyrektor IH UJK), który poprowadził pierwszą część konferencji. Gośćmi honorowi byli m.in. kombatanci Armii Krajowej, w tym gen. brygady Stanisław Karliński „Burza”, oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym kpt. Ryszard Zielonka – prezesa Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Instytut Historii reprezentował wicedyrektor dr Jacek Bonarek oraz prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego dr Janusz Budziński.

   Przed rozpoczęciem obrad wystąpił Bartłomiej Kurowski, młody bard z Opoczna, laureat m.in. konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej w Opocznie i Radomiu, który zaśpiewał „Pieśń Konspiracyjnego Wojska Polskiego”. Podniosłą atmosferę stworzyli nieoczekiwanie kombatanci wtórując młodemu wokaliście, dostarczając tym samym wielu wzruszeń. Część merytoryczną sesji rozpoczął dr Dariusz Rogut (IH UJK) referatem Geneza II konspiracji antykomunistycznej, który był swoistym wprowadzeniem dla całej konferencji. Kolejny referent mgr Milena Bykowska (inspektor Referatu Badań Naukowych OBEP IPN w Szczecinie) zaprezentowała temat „Do winy się nie poczuwam” - kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” w walce z komunistycznym reżimem. Przedstawiła w nim postać organizatora KWP, który za walkę przeciwko reżimowi komunistycznemu został skazany na karę śmierci. Z kolei mgr Rafał Janusz Bajer (absolwent IH UJK) w wystąpieniu na temat Por. Jan Rogólka „Grot” - dowódca piotrkowskich struktur Konspiracyjnego Wojska Polskiego skoncentrował się m.in. na przedstawieniu akcji z 19/20 kwietnia 1946 r. na więzienie UB w Radomsku dowodzonej przez por. „Grota”. Opanowano wówczas chwilowo miasto i uwolniono 57 osadzonych. Po tym wystąpieniu po raz kolejny zaprezentował się Bartłomiej Kurowski, który wykonał dwa utwory partyzanckie m.in. Epitafium dla mjr „Ognia”.

   Druga część konferencji poprowadziła mgr Milena Bykowska (OBEP IPN Szczecin). Tematyka referatów nie dotyczyła tylko postaci dowódców z powiatu piotrkowskiego i radomszczańskiego. Usłyszeliśmy także wystąpienia dotyczące konspiracji antykomunistycznej na Lubelszczyźnie i Podhalu. Martyna Piątkowska (studentka 5 roku IH UJK) omówiła postać Mjr Józefa Kurasia „Ognia” – żołnierza wyklętego z Podhala. Wsławił się on akcjami przeciwko Niemcom, ale przede wszystkim przeprowadził kilkanaście operacji przeciwko funkcjonariuszom UB i NKWD. Jego oddział opanował 18 sierpnia 1946 r. więzienie św. Michała w Krakowie w rezultacie czego uwolniono kilkudziesięciu żołnierzy AK i WiN. Z kolei mgr Paweł Wąs (absolwent IH UJK i przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim) omówił legendarną postać Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” – symbolu oporu chłopskiego na Lubelszczyźnie. Przeprowadził on ze swymi oddziałami liczne akcje rozbijania posterunków MO i likwidacji funkcjonariuszy aparatu władzy. Został skazany na 7-krotną karę śmierci. Przed wykonaniem wyroku jego ostanie słowa brzmiały: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła”. Po tym wystąpieniu tematyka referatów dotyczyła partyzantów z Ziem Utraconych. Mgr Aleksandra Leśna (absolwentka IH UJK) omówiła legendarną postać Wileńszczyzny Mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszka”. Dowódca 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej przed operacją „Ostra Brama” zakomunikował, iż nie ma zamiaru „defilować przed ruskimi w Wilnie”. Po wojnie na Pomorzu i Mazurach organizował partyzantkę antykomunistyczną. Po przedstawieniu referatu wysłuchaliśmy kolejnych dwóch ballad partyzanckich w wykonaniu Bartłomieja Kurowskiego. Ostatnim prelegentem był Krzysztof Jałmużniak (student 5 roku IH UJK), który wygłosił referat pt. Ppor. Anatol Radziwonik „Olech” – niezłomny z Nowogródczyzny . „Nic dla siebie wszystko dla Ojczyzny” to motto, które przyświecało „Olechowi” przez całe życie. Zorganizował on silny opór antysowiecki, likwidując funkcjonariuszy i agentów NKWD. Część artystyczną konferencji kończyła projekcja filmu „Ostatni…” – Józef Franczak „Lalek”, w którym przedstawiono metody rozpracowywania przez UB tytułowego bohatera. Tym samym stała się ona swoistym uzupełnieniem całej konferencji. W sesji uczestniczyła licznie zgromadzona młodzież z IV LO im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, studenci i absolwenci UJK a także zaproszeni goście. W konferencji uczestniczyli także Grzegorz Sojczyński (prawnuczek gen. „Warszyca”), vice burmistrz Zelowa Grzegorz Lorek, dr Józef Cubała - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Armii Krajowej w Gdańsku, Eliza Dzwonkiewicz - prezes Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK w Warszawie, członkowie „Strzelca” z Bełchatowa i Aleksandrowa Łódzkiego. Obrady zakończyły się ożywioną dyskusją.


Krzysztof Jałmużniak
 

 

Od lewej: kpt. Ryszard Zielonka "Kmicic", dr Dariusz Rogut, prof. UJK Marek Dutkiewicz
Od lewej: Krzysztof Jałmużniak, Milena Bykowska, Martyna Piątkowska, Aleksandra Leśna, Małgorzata Dębkowska (dyrektor MDK w Zelowie), Grzegorz Lorek (vice burmistrz Zelowa)
Referuje mgr Milena Bykowska
Referuje mgr Rafał Bajer
Na drugim planie od lewej: dr Piot Kilańczyk (ZSO nr 1 w Zelowie), dr Jacek Bonarek, dr Janusz Budziński, Józef Cubała, Grzegorz Sojczyński
Referuje Martyna Piątkowska, Dariusz Rogut, Milena Bykowska
Referuje mgr Paweł Wąs, Milena Bykowska
Od lewej: mjr Halina Kępińska-Bazylewicz "Kora", gen. Stanisław „Burza” Karliński, kpt. Janusz Stawski, kpt. Jerzy Stawski, w drugim rzędzie kpt. Ryszard Zielonka
Referuje mgr Aleksandra Leśna, Milena Bykowska
Od lewej: dr Dariusz Rogut, Milena Bykowska, Bartłomiej Kurowski
 Referuje Krzysztof Jałmużniak, Milena Bykowska
 
  Od lewej: Dariusz Rogut, Milena Bykowska, Krzysztof Jałmużniak, Aleksandra Leśna, Paweł Wąs, Martyna Piątkowska
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony