rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2012MOŁDAWIA  JESZCZE BLIZEJ - SPOTKANIE Z GOŚCIEM SKN POLSKA-WSCHÓD

MOŁDAWIA  JESZCZE BLIZEJ - SPOTKANIE Z GOŚCIEM SKN POLSKA-WSCHÓD

Członkowie SKN ”Polska-Wschód” pracujący pod kierunkiem dr Joanny Harazińskiej wprowadzili kolejny element do “mołdawskiej mozaiki”.

Jak już wcześniej informowaliśmy, w obecnym roku akademickim właśnie Mołdawia jest w centrum zainteresowania Koła, co znalazło wyraz między innymi w takich działaniach, jak:

   - sprawozdanie - prezentacja z wolontariatu studenckiego w Mołdawii,

  - udział w seminarium naukowym poświęconym Mołdawii zorganizowanym przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy “Polska – Wschód” w Warszawie,

  - spotkanie z Jego Ekscelencją Ambasadorem Republiki Mołdowy w Polsce Panem Iurie Bodrugiem,

   - prezentacja poświęcona Mołdawii dla studentów Filii UJK.

   Najnowsze wydarzenie związane z wyżej wspomnianym krajem miało miejsce w dniu 22 maja.W ramach tradycyjnych już “Spotkań przy samowarze” tym razem goszczono Siostrę Jadwigę – misjonarkę polską pracującą w Mołdawii. Siostra opiekuje się osieroconymi dziećmi, prowadzi przedszkole dla dzieci z kręgów polonijnych, organizuje kursy i olimpiady języka polskiego dla mołdawskiej Polonii, aktywnie uczestniczy w popularyzacji naszego kraju wśród Mołdawian.

   Siostra Jadwiga przebywa w Mołdawii już 19 lat, była więc dla studentów nieocenionym źródłem informacji o tym kraju, jego kulturze, warunkach bytowych, zwyczajach mieszkańców.

  Należy podkreślić ogromny wkład pracy studentki Koła – pani Emilii Kacperczyk, która nawiązała kontakt z misjonarkami, przeprowadziła kilka cennych wywiadów z zakresu pedagogiki zbierając wartościowy materiał badawczy oraz konsekwentnie dążyła do zorganizowania spotkania, jak widać - z sukcesem.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony