rekrutacja 2013/2014

HomeWNSOBWIESZCZENIE W SPRAWIE DOT. SKŁADU RADY WYDZIAŁU NA KADENCJĘ 2012-2016

 
OBWIESZCZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH


RADA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNCH NA KADENCJĘ 2012 – 2016


Dziekan: prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner
Prodziekani:  
•    prof. UJK dr hab. Helena Marzec
•    dr Wiesław Rogalski
•    dr Joanna Majchrzyk-Mikuła

Nauczyciele  akademiccy  posiadający  tytuł naukowy  lub  stopień naukowy dr. habilitowanego:
•    prof. UJK dr hab.Witold Chmielewski
•    prof. UJK dr hab. Ryszard Kuriata
•    prof. zw. dr hab. Maria Leszczenko
•    prof. UJK dr hab. Bogusław Pacek
•    dr hab. Władimir Pasicznik
•    prof. UJK dr hab. Józef Stępak
•    prof. UJK dr hab. Edward Wilczkowski  

Pozostali nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale, jako podstawowym miejscu pracy:
•    dr Agata Bury
•    dr Stanisław Leszto  
•    dr Elżbieta Marek  
•    dr Andrzej Witusik  

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, niebędący nauczycielem akademickim:
•    mgr Dariusz Pisarek

Studenci:
•    Kamil Delipacy
•    Bartosz Gajewski
•    Mariusz Stasiak

Przewodnicząca

Wydziałowej Komisji Wyborczej

                                                                                                     mgr Katarzyna Kluf

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony