rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2012KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2011/2012, w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs ogłaszany jest w następujących kategoriach:

• Nauk ekonomiczno-społecznych;
• Nauk przyrodniczych;
• Nauk technicznych.


Zgłoszeniu do konkursu podlegają prace w następujących obszarach tematycznych:

• Budownictwo pasywne i odnawialne źródła energii;
• Gospodarka odpadami;
• Ochrona obiektów cennych przyrodniczo.

Ogółem przewidywana pula nagród wynosi 45.000,00 zł.

Szczegółowe informację oraz Regulamin Konkursu na stronie: www.zainwestujwekologie.pl
 
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony