rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetOdeszli od nas...

ZMARŁA DR HAB. PROF. UJK TERESA WRÓBLEWSKA

prof.T.WroblewskaDnia 21 września 2009 roku po krótkiej chorobie  zmarła dr hab. prof. UJK TERESA WRÓBLEWSKA.  Odszedł  wybitny specjalista z dziedziny historii wychowania, wieloletni   Pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych, związana z Wydziałem Zamiejscowym, a potem z Filią Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  od 1988 roku.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 26 września 2009 roku o godzinie 13.00 na Cmentarzu pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, ul. Ludwikowo 2.
AKADEMICKA MSZA ŚWIĘTA w intencji dr. hab. prof. UJK Teresy Wróblewskiej odbędzie się 25.09.2009 r. (piątek) o godz. 15.00 w Kościele OO.Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim.
Wypromowała wielu magistrów i doktorów nauk humanistycznych. Była recenzentem w przewodach habilitacyjnych.Znaczący dorobek naukowy zmarłej liczy 430 publikacji pisanych  w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Prof. dr hab. Teresa Wróblewska dała się poznać jako osoba  niezwykle dynamiczna, skromna, serdeczna, życzliwa innym. Szanowała studentów,  poświęcała im wiele własnego czasu.Śmierć prof. Wróblewskiej pozostawiła piotrkowskie środowisko akademickie  w wielkim smutku.ZMARŁ PROF. DR HAB. WALDEMAR CERAN

prof.W.Ceran20 czerwca 2009 roku zmarł w Łodzi prof. dr hab. WALDEMAR CERAN – historyk, badacz historii Bizancjum, członek prezydium Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Sprawował wiele funkcji, związany głównie z Łodzią i łódzkim środowiskiem naukowym. Autor ponad 70-ciu prac naukowych, wielokrotnie nagradzany i odznaczany.
W latach 1997 - 2000; zatrudniony w Instytucie Historii  Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Był członkiem Rady Programowej „Piotrkowskich Zeszytów Historycznych”, promotorem; wielu prac magisterskich. Cudowny Człowiek, doskonały wykładowca, pasjonat historii starożytnej, gawędziarz, współautor i uczestnik programów telewizyjnych o tematyce historii bizantyjskiej.ZMARŁ ZBIGNIEW KACZMARCZYK

mgrZKaczmarczykZ ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 maja 2009 roku zmarł emerytowany nauczyciel akademicki mgr ZBIGNIEW KACZMARCZYK. Ceniony i bardzo lubiany Wykładowca, Wychowawca wielu pokoleń studentów. Pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, nieoceniony Kolega, nadzwyczaj życzliwy ludziom.
Żegnamy naszego wspaniałego Kolegę i Przyjaciela, dziękując Mu za wszystkie wspólnie spędzone chwile. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 13 maja o godzinie 13.30 w Kaplicy Cmentarnej, w Piotrkowie Trybunalskim.
Po ukończeniu AWF w Krakowie rozpoczął pracę w Piotrkowie Trybunalskim jako nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki siatkowej. Pierwsze lata działalności zawodowej spędził w szkole podstawowej nr 5, a następnie w Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych. Od 1982 roku aż do przejścia na emeryturę, pracował w naszej uczelni.
Zbyszek był Człowiekiem i Nauczycielem nieprzeciętnym: przekazywał swoje pasje uczniom i studentom, wychował całe pokolenia nauczycieli wychowania fizycznego, narciarzy i żeglarzy. Był zarówno świetnym instruktorem jak i organizatorem szkoleniowych obozów  narciarskich, żeglarskich. Jego zainteresowania wykraczały poza świat sportu, interesował się też muzyką, świetnie grał na pianinie. Był człowiekiem błyskotliwym, wrażliwym, a przy tym towarzyskim i obdarzonym dużym poczuciem humoru. Wiadomość o nagłej śmierci Zbyszka my – Jego koledzy – przyjęliśmy z głębokim smutkiem.

ZMARŁ PROF. DR HAB. RYSZARD WOŁOSZYŃSKI

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 11 kwietnia  zmarł w Warszawie prof. dr hab. RYSZARD WOŁOSZYŃSKI, historyk, wybitny specjalista w zakresie stosunków kultur polsko-rosyjskich i oświaty z doby Komisji Edukacji Narodowej.
Człowiek, który poświęcił życie pracy naukowej i dydaktycznej, wieloletni wykładowca  w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Z Piotrkowem związany był od samego początku istnienia uczelni. Wychowawca młodzieży  i promotor  wielu prac magisterskich. Odszedł  Wspaniały Człowiek i Przyjaciel.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się  17 kwietnia o godzinie 13.00 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, stamtąd wyprowadzenie zwłok na cmentarz przy ul. Młynarskiej.

ZMARŁ PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW JACHER

Z głębokm żalem zawiadamiamy, że dnia 4 kwietnia 2009 roku zmarł prof. dr hab. WŁADYSŁAW JACHER - wieloletni wykładowca  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Filii w Piotrkowie Trybunalskim, wybitny specjalista w dziedzinie socjologii, Wychowawca i Przyjaciel młodzieży akademickiej, wspaniały Człowiek.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 8 kwietnia 2009 roku o godzinie 14.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach ul.Przyklinga 12 (Nasypowa), po którym odbędą się uroczystości żałobne na Cmentarzu Parafialnym w Starych Panewnikach.

Strona 4 z 4

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony