·    

 

W OSTATNIĄ ŚRODĘ TJ. 18 MARCA W KIELCACH ODBYŁA SIĘ IV KONFERENCJA NAUKOWA PT. "TO , CO NAJCIEKAWSZE W ARCHIWISTYCE I HISTORII” ZORGANIZOWANA PRZEZ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „GROT”. OCZYWIŚCIE NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ NA NIEJ PRZEDSTAWICIELI NASZEGO KOŁA SKN „KLIO” KTÓREGO SZEREGI REPREZENTOWAŁO CZTERECH STUDENTÓW MARCIN BRONIARCZYK (V ROK)  , PIOTR BARANOWSKI (IV ROK) , WALDEMAR KOWALSKI (IV ROK) ORAZ CEZARY GIELEC (III ROK). WYSTĄPIENIA ROZPOCZĘŁY SIĘ OK. GODZINY 10 , W DWÓCH SEKCJACH ARCHIWISTYCZNEJ W KTÓREJ Z REFERATEM PT. „   ANTYKRÓLEWSKA OPOZYCJA W WIELKOPOLSCE ZA ZYGMUNTA III WAZY” WYSTĄPIŁ MARCIN PREZENTUJĄC BARDZO WYSOKI POZIOM WIEDZY NATOMIAST W SEKCJI HISTORYCZNEJ ODPOWIEDNIO WYSTĘPOWALI WALDEMAR Z REFERATEM „ RZYMSKA FLOTA WOJENNA W LATACH 264-31 P.N.E.” , CEZARY OMAWIAJĄC TEMAT „ REAKCJI PRASY PIOTRKOWSKIEJ ODNOŚNIE AKTU 5 LISTOPADA 1916 ROKU W PIERWSZYCH TYGODNIACH PO JEGO OGŁOSZENIU” I PRAWIE NA SAMYM KOŃCU WYSTĄPIŁ PIOTR Z REFERATEM PT. „ ZAMORDOWANIE CARSKIEJ RODZINY ROMANOWÓW W LIPCU 1918 ROKU” NASI STUDENCI ZAPREZENTOWALI DOBRY POZIOM A NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ I POCHWAŁĘ ZASŁUGUJE WYSTĘP WALDEMARA DEBIUTUJĄCEGO NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH KTÓREGO REFERAT PRZEZ WIELU OBECNYCH NA SALI ZOSTAŁ UZNANY ZA JEDEN Z NAJLEPSZYCH. KONFERENCJA ODBYŁA SIĘ NA PRZYZWOITYM POZIOMIE ORGANIZACYJNYM I DOŚĆ DOBRYM POZIOMIE NAUKOWYM , WIĘKSZOŚĆ REFERENTÓW PREZENTOWAŁA SIĘ DOBRZE I UMIAŁA ZACIEKAWIĆ SŁUCHACZY SWOIMI WYSTĄPIENIAMI. KONFERENCJE MOŻNA OCENIĆ POZYTYWNIE DAŁA MOŻLIWOŚĆ DEBIUTU DWÓM NASZYM STUDENTOM I CZŁONKOM KOŁA KLIO , SPOWODOWAŁA ZDOBYCIE NOWYCH DOŚWIADCZEŃ CZY TEŻ ZNAJOMOŚCI KTÓRE PEWNIE ZAOWOCUJĄ W PRZYSZŁOŚCI  A  CO NAJWAŻNIEJSZE PO RAZ KOLEJNY POKAZAŁA JAK WYSOKI POZIOM PREZENTUJĄ STUDENCI NASZEJ UCZELNI.

 

W DNIACH 23 - 24 PAŹDZIERNIKA CZŁONKOWIE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "KLIO" MARCIN BRONIARCZYK, TOMASZ JANUS I BARBARA WYCHOWAŁEK WZIĘLI UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "ZAGŁADA STAREGO PORZĄDKU" ZORGANIZOWANEJ PRZEZ KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW HISTORYKÓW AKADEMII HUMANISTYCZNEJ IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA Z PUŁTUSKA - UPAMIĘTNIAJĄCEJ DZIEWIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ. M. BRONIARCZYK ZAPREZENTOWAŁ REFERAT P. T. : „DZIAŁALNOŚĆ PACYFISTYCZNA BERTRANDA RUSSELLA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ”. NATOMIAST B. WYCHOWAŁEK PRZEDSTAWIŁA REFERAT: „ORGANIZACJA DEPARTAMENTU WOJSKOWEGO NKN W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

 

 

 W DNIACH 12 - 14 LISTOPADA CZŁONKOWIE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW "KLIO" MARCIN BRONIARCZYK, CEZARY GIELEC, KATARZYNA KWIEĆ I BARBARA WYCHOWAŁEK REPREZENTOWALI  NASZĄ UCZELNIĘ NA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "JAN III SOBIESKI I JEGO CZASY - OKRES WIELKICH ZWYCIĘSTW CZY STRACONYCH SZANS?". W TRAKCIE OBRAD NASI PRZEDSTAWICIELE WYGŁOSILI NASTĘPUJĄCE REFERATY:

 

M. BRONIARCZYK, SENATOROWIE Z WIELKOPOLSKI ZA JANA III SOBIESKIEGO

C. GIELEC, KADRA DOWÓDCZA W ARMII KORONNEJ ZA JANA III SOBIESKIEGO

K. KWIEĆ, B. WYCHOWAŁEK, MARCIN KĄTSKI. GENERAŁ ARTYLERII, TOWARZYSZ BRONI SOBIESKIEGO – RYS BIOGRAFICZNY.

 

W DNIU 17 LISTOPADA ODBYŁ  SIĘ FINAŁ KONKURSU HISTORYCZNEGO "JAK FENIKS Z POPIOŁÓW. LOSY POLSKI I POLAKÓW W LATACH 1914 - 1921". KONKURS NAD KTÓRYM HONOROWY PATRONAT OBJĄŁ DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNO - HISTORYCZNEGO PROF. UJK DR HAB. ZYGMUNT MATUSZAK ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ  PRZEZ SKNH „KLIO” WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM HISTORII FILII UJK  Z RACJI PRZYPADAJĄCEJ W TYM ROKU 90 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ I ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. W KONKURSIE UDZIAŁ WZIĘŁY NASTĘPUJĄCE SZKOŁY:

 

ZSP NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZSP NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZSP NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZSP NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

IV LO  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ZSP NR 2 W BEŁCHATOWIE

ZSP NR 3 W BEŁCHATOWIE

I LO W BEŁCHATOWIE

 

PIERWSZE PIĘĆ OSÓB Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI OTRZYMAŁO PISEMNE ZAPEWNIENIE O PIERWSZEŃSTWIE W PRZYJĘCIU NA STUDIA NA DOWOLNIE WYBRANY KIERUNEK NA WYDZIALE FILOLOGICZNO – HISTORYCZNYM. Z KOLEI PIERWSZA TRÓJKA OTRZYMAŁA CENNE NAGRODY RZECZOWE! ZA I MIEJSCE ODTWARZACZ MP4 I KSIĄŻKA, ZA II MIEJSCE ODTWARZACZ MP3 PLUS KSIĄŻKA, ZA III MIEJSCE PENDRIVE 4 GB I NAGRODA KSIĄŻKOWA.

 

NAJLEPSI OKAZALI SIĘ:

 

I MIEJSCE - MATEUSZ CABAN – IV LO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

II MIEJSCE – ALEKSANDRA ADAMUSIAK – I LO BEŁCHATÓW

III MIEJSCE – DAMIAN KARBOWIAK – IV LO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

SESJE NAUKOWE