Janusz Budziński

Dr Janusz Budziński (1967)

W 1993 r. studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim.

W 1999 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych na wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Od września 1999 r. jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Piotrkowskiej Filii UJK w Kielcach.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na historii polityki zagranicznej Rosji carskiej na początku XX wieku

Obecnie sprawuje także funkcję Prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego ds studenckich.